Nationaal Symposium Textielbeheer 2023: ‘De impact van de energietransitie op de ondernemersagenda’

mei 22, 2023 | Duurzaamheid, Ondernemen

Na afloop van de algemene ledenvergadering van FTN vond het Nationaal Symposium Textielbeheer plaats. Het symposium in Hotel Van der Valk in Arnhem stond in het teken van de energietransitie. Het thema was: ‘De impact van de energietransitie op de ondernemersagenda’.

“Energie is belangrijker dan gedacht,” leidt Arthur Linssen het symposium op 20 april in. “De veranderende energiemarkt heeft een grote impact op organisaties.” Vandaar dat op het symposium drie sprekers, elk met hun eigen expertise van de energietransitie, aanwezig zijn. Doel van het symposium: het gesprek aangaan met elkaar over de energiebronnen van de toekomst, de verduurzaming van logistiek (ook een grootverbruiker van energie) en hoe de overheid kan helpen met verduurzamen.

Aan sprekers Alexis Fischer van het energiebedrijf Vattenfall, Dirk van der Lee van CO2-reductieprogramma Lean & Green en Mariëlle Spronsen namens de Topsector Logistiek, de taak om het gesprek aan te gaan met de leden van FTN over een toekomst zonder gas.

Elektriciteit is de energiebron van de toekomst.

Alexis Fischer

Business Developer, Vattenfall

Alexis Fischer bijt het spits af. Fischer is business developer bij Vattenfall Nederland. Het energiebedrijf voorziet zo’n twee miljoen Nederlandse klanten van energie. Het bedrijf werkt hard aan het uitfaseren van fossiele brandstoffen en zet vol in op groene wind -en zonne-energie.

“We zijn het afgelopen jaar behoorlijk met onze neus op de feiten gedrukt,” begint Fischer zijn presentatie. Hij doelt op de gasprijzen die door het dak zijn gegaan. Inmiddels zijn de prijzen weer gezakt, legt Fischer uit terwijl hij een grafiek toont, maar de prijzen zijn nog steeds drie keer hoger dan het niveau dat we gewend waren.

“Energie is een risicovol product”, concludeert hij. En het gebruik van gas is eindig, aldus Fischer. “Ik denk niet dat het op raakt, maar we gaan wel stoppen met het oppompen van gas.” Er moet dus gezocht worden naar een alternatief.

Deze conclusie geeft de leden in de zaal een ongemakkelijk gevoel. Wasserijen draaien namelijk voor het voornaamste deel op grote hoeveelheden gas. Dat systeem omgooien is makkelijker gezegd dan gedaan. Fischer gaat de opties langs. Een alternatief voor gas is waterstof, maar hier gaat direct een rood kruis doorheen. Waterstof is namelijk een inefficiënte en dure energiedrager. Voor het opwekken van energie is dit niet de meest ideale grondstof, maar waterstof heeft wel andere interessante mogelijkheden.

“Elektriciteit is de energiebron van de toekomst,” concludeert Fischer. Direct reageert de zaal. Ondernemers die werken met textiel weten namelijk hoe veel energie er nodig is om de was te drogen: “elektriciteit gaat ons nooit de temperatuur opleveren die we nodig hebben,” reageert iemand.

Toch ziet Vattenfall elektriciteit als basis voor een duurzame toekomst. De productie daarvan wordt namelijk steeds schoner. Het advies is daarom om zo veel mogelijk elektriciteit aan te sluiten in het bedrijfsproces. Wel erkent Fischer dat er uitdagingen zijn. Met als grootste de capaciteit van het stroomnet. Een kaartje op het scherm laat met kleuren zien waar het stroomnet vol of bijna vol zit. Uit de vele oranje en rood gekleurde vakken is op te maken dat netcongestie een serieus probleem is.

De ondernemers in de zaal delen hun ervaring met netbeheerders. “Als je nu met Liander, Essent of Stedin belt, heb je niet het idee dat er beweging inzit.” Een oplossing kan zijn om met flexibele contracten te werken op bedrijventerreinen, waardoor je de capaciteit met elkaar kunt uitwisselen.

Na een felle maar geïnteresseerde discussie sluit Fischer zijn verhaal af met de boodschap dat Vattenfall graag helpt met het verminderen van energiekosten door te investeren in energiezuinige oplossingen.

Duurzaamheid en data zijn niet meer los van elkaar te zien

Dirk van der Lee

Programma manager, Lean & Green

De tweede spreker is Dirk van der Lee. Hij is programma manager van Lean & Green, een erkenningsprogramma voor CO2 reductie in de logistiek. Het programma wil de CO2-emissie in de logistiek structureel reduceren en doet dat door maatregelen te adviseren en door aan bedrijven sterren van een tot vijf toe te kennen als de maatregelen gerealiseerd zijn: Hoe meer sterren, hoe beter een bedrijf erin is geslaagd te verduurzamen.

Van der Lee begint zijn verhaal met een artikel uit 2015 waarin al wordt ingezet op 0% emissie. “Nu is iedereen toch wel volledig verduurzaamd. Of heb ik een verkeerde inschatting gemaakt?” zegt Van der Lee cynisch. Uit de zaal klinkt gelach en roept iemand: ‘ik denk het wel.’

Om uit te leggen waarom verduurzaming belangrijk is somt Van der Lee een aantal voordelen op zoals, de consument wordt milieubewuster, nieuw talent wil een duurzame werkgever en milieuactivisme vindt steeds meer zijn weg naar de bestuurskamer; niet vanwege marketingdoeleinden, maar vanwege een groeiend bewustzijn.

Ook worden de Europese duurzaamheidsdoelstellingen steeds verder opgeschroefd, met als belangrijkste een streven naar 57% CO2-reductie in 2030. “De toekomst is data. Duurzaamheid en data zijn niet meer los van elkaar te zien,” aldus Van der Lee. Daarom meet Lean & Green de hoeveelheid uitgestoten co2 per vervoerde eenheid, wat zich tijdens het symposium vertaald naar CO2 per kilo’s wasgoed.
Op basis van inzicht in de eigen uitstoot kan een bedrijf emissies terugdringen binnen drie scopes: eigen assets, energie, en alles wat is uitbesteed.

Het erkenningsprogramma werkt mee aan het delen van kennis over verduurzamen en het inzichtelijk maken van energiestromen. Dat is belangrijk om nu en in de toekomst uitstoot te verminderen. “Het is belangrijk om verder vooruit te kijken,” Zegt van der Lee. “We zitten in een transitie en waar we naartoe willen kan vandaag niet.” Lean & Green probeert ondernemers te helpen om de mate van verduurzaming continue te ontwikkelen.

Het gaat om de bereidheid om onze processen anders in te richten

Mariëlle van Spronsen

Stuurgroepvoorzitter steden, Topteam logistiek

Als laatste is het de beurt aan Mariëlle van Spronsen, zij is stuurgroepvoorzitter steden van het Topteam Logistiek. De topsector logistiek is een van de acht topsectoren in Nederland waar veel geld te verdienen is en veel banen zijn. Deze worden gecontroleerd door de topteams om winst en groei te handhaven.
Aan Van Spronsen de taak om Nederland mee te nemen in een duurzame transitie in transport. “Dat transport moet wel concurrerend blijven: bedrijven moeten geld blijven verdienen, maar wel emissieloos.”

“Als topteam moeten we de informatie daarover makkelijk en toepasbaar maken.” Van Spronsen legt de nadruk op de zero-emissiezones. Het is de bedoeling dat vanaf 2025 in 40 binnensteden een zero-emissiezone gaat gelden voor klein transport. Vanaf 2030 moeten ook grote vrachtwagens eraan geloven.

In de zaal ontstaat een discussie over elektrisch transport. ‘Kansloos’ klinkt het al snel. Iemand anders reageert: “het gaat om de bereidheid om onze processen anders in te richten. Dat heeft consequenties. En gaat geld kosten.”

Van Spronsen vat de discussie samen en sluit af: “het is een toekomstbeeld waarvan je niet weet of je er kunt komen. Maar er moet iets op gang gebracht worden. Je moet nadenken over investeren en creatieve oplossingen. De wetgeving die er is of komt moet ondernemers aansporen om in beweging te komen.”

 

Leden van FTN wonen het Nationaal Symposium Textielbeheer bij.

Lees meer artikelen in deze categorie