De logistiek moet verduurzamen en betrekt de hele keten

jun 1, 2023 | Duurzaamheid

De logistieke sector heeft zijn eigen duurzaamheidscertificering. Lean & Green is een programma voor CO2-reductie dat sterren uitdeelt aan logistieke bedrijven die aan gestelde duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Weten of je zaken doet met een logistieke partner die duurzaamheid en data op orde heeft? De Lean & Green sterren geven duidelijkheid.

Het toonaangevende reductieprogramma bestaat uit meer dan 500 deelnemers in 16 landen in Europa en Noord-Amerika. Onder andere bierbrouwer Grolsch (twee sterren) en vervoerders PostNL (twee sterren) en DHL (drie sterren) werken aan het verminderen van CO2 met de hulp van Lean & Green. Uit de textielverzorgingsbranche doet CleanLease mee aan het programma.

Op het Nationaal Symposium Textielbeheer spreekt Dirk van der Lee, programma manager bij Lean & Green. Hij benadrukt het belang van het terugdringen van de uitstoot van co2 in het logistieke deel van de bedrijfsvoering.

Bedrijven moeten hun ‘verantwoordelijkheid nemen’, aldus Van der Lee. Duurzaamheid wordt belangrijker gevonden door de consument, potentiële werknemers, maar ook door bedrijven zelf. “Er is sprake van meer activisme in boardrooms.”

Ook wordt verduurzamen de komende jaren steeds minder een keuze, maar een opgave opgelegd door Europese regelgeving. Dit zijn onder meer de zero-emissiezones die vanaf 2025 ingevoerd zullen worden in veel steden en de beprijzing van CO2 en emissierechten voor brandstof vanaf 2027. Allemaal met als doelstelling 57 procent CO2 te reduceren in 2030.

Meten, reduceren en verifiëren

Als een textielverzorger het transport uitbesteedt is het dus belangrijk om zaken te doen met een duurzame logistieke partner die beschikt over één of meer Lean & Green sterren. Bedrijven werken toe naar het behalen van sterren door drie stappen continu te doorlopen: meten, reduceren en verifiëren.

“We moeten duurzaamheid meetbaar en aantoonbaar maken,” zegt Van der Lee. “Nieuwe generaties eisen dat bedrijven doen wat ze zeggen en volgens Europese regelgeving moeten grote bedrijven vanaf 2024 verplicht rapporteren over hun impact op mens en milieu.” Het is daarom belangrijk om de uitstoot te meten. Dat gebeurt binnen het reductieprogramma in CO2 per vervoerde eenheid over de eigen assets, energie en alles wat is uitbesteed.

Vervolgens moet de uitstoot gereduceerd worden door te verduurzamen, energiegebruik te optimaliseren en samen te werken met duurzame partners. Lean & Green speelt een actieve rol bij het aanmoedigen tot samenwerkingen en het delen van kennis: experts en deelnemers delen hun ervaringen en best-practices tijdens verschillende Lean & Green evenementen.

Nadat het CO2 -verbruik in kaart is gebracht en er reducerende maatregelen zijn getroffen, moeten deze geverifieerd worden. Dit gebeurt door een onafhankelijke partij. “De nulmeting mag in het verleden liggen. Zo wordt historische reductie ook meegenomen,” legt Van der Lee uit.

Aan de hand van deze stappen dienen deelnemers een actieplan op te stellen. Dit plan wordt jaarlijks gemonitord, waardoor bedrijven gedwongen worden om bezig te blijven met verduurzamen.

Sterren

Lean & Green stars

Elke ster staat voor het behalen van een specifieke reductiedoelstelling. Per ster worden de eisen aan de datakwaliteit en data-analyse zwaarder.

Afhankelijk van de uitslag van een externe audit kunnen aan een bedrijf tussen de één en vijf sterren worden toegekend. Deze audit herhaalt zich, dus een bedrijf kan in de loop der tijd extra sterren verdienen.

Elke ster staat voor het behalen van een specifieke reductiedoelstelling en wordt toegekend na een externe audit op de gebruikte data. Deze audit vindt minimaal eens in de drie jaar plaats of bij het behalen van de volgende ster. Het uiteindelijke doel, vijf sterren, betekent dat de deelnemer voldaan heeft aan het behalen van de Parijs-klimaatdoelstellingen. Met als ultiem doel: een klimaatneutrale Europese Unie in 2050.

Per ster worden de eisen aan de datakwaliteit en data-analyse zwaarder. Dit dwingt deelnemers om meer inzicht te krijgen in de herkomst van de uitstoot.

Om in aanmerking te komen voor een ster moet een bedrijf ook samenwerken in de keten door bijvoorbeeld samen met klanten te optimaliseren. Datakwaliteit, samenwerken in de keten en innovatief verduurzamen moet een structureel onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, waarop continu gereflecteerd wordt.

Als textielverzorgingsbranche is het belangrijk om op de hoogte te zijn van dit soort erkenningsprogramma’s. Niet alleen is het interessant om na te gaan hoe je als textielverzorging zelf de duurzaamheid van je logistiek kunt optimaliseren, maar geeft een programma als Lean & Green ook inzicht in de duurzaamheidsprestaties van mogelijke mobiliteitspartners. Van der Lee: “logistiek heeft een groot aandeel in de emissies van veel bedrijven, daarom is het belangrijk om juist dit component te verduurzamen.”

logistiek

Dirk van der Lee, programma manager Lean & Green

Lees meer artikelen in deze categorie