Opleiden

Gedegen vakopleidingen hebben een lange geschiedenis. In 2008 is de Stichting Trainingscentrum Textielverzorging opgericht als aanmeldpunt en aanbieder van opleidingen binnen de textielverzorgingsbranche. Ook in 2023 wordt het belang van de vaktechnische opleidingen voor deze branche nog steeds breed onderschreven. De oprichting van de stichting vond plaats in afstemming met de organisaties FTN, NETEX, Vematex, FNV, CNV en Raltex/O&O. En tot heden zijn deze organisaties betrokken. Dit onderstreept het gedeelde belang.

Gedegen vakopleidingen hebben een lange geschiedenis. In 2008 is de Stichting Trainingscentrum Textielverzorging opgericht als aanmeldpunt en aanbieder van opleidingen binnen de textielverzorgingsbranche. Ook in 2023 wordt het belang van de vaktechnische opleidingen voor deze branche nog steeds breed onderschreven. De oprichting van de stichting vond plaats in afstemming met de organisaties FTN, NETEX, Vematex, FNV, CNV en Raltex/O&O. En tot heden zijn deze organisaties betrokken. Dit onderstreept het gedeelde belang.

Het belang van opleidingen binnen de branche

Gedegen onderwijs en scholing zijn de basis van het ambacht Textielverzorging; zij bepalen het vakmanschap dat de kern van de textielverzorging vormt. Door de toenemende complexiteit van het werk worden hogere eisen gesteld aan medewerkers. En ook wordt met de opleidingen de ontplooiing van de medewerkers gewaarborgd. Stichting Trainingscentrum Textielverzorging onderschrijft het belang van goed opgeleide medewerkers in de branche en bewaakt de kwaliteit van deze opleidingen. Een goed opgeleide en professionele medewerker is goud waard op de werkvloer van de stomerij en wasserij.

Stomerij en wasserij

De door het Trainingscentrum Textiel-verzorging gehouden cursussen zijn bedoeld voor:

  • Medewerkers van textielreinigingsbedrijven (‘stomerij’, warme winkel);
  • Medewerkers die werkzaam zijn in een koude winkel en
  • Medewerkers die werkzaam zijn in een textielservicebedrijf (‘industriële wasserij’).

De cursussen worden aangeboden als e-learning cursus, als in-company cursus of een combinatie van e-learning en een praktijk- en examendag. E-learning is een studievorm waarbij de cursist zelfstandig kennis kan vergaren door het volgen van online aangeboden training modules. Elke e-learningcursus wordt doorgaans afgesloten met een praktijkbijeenkomst en een theorie- en/of praktijkexamen. Deze dagen worden bekendgemaakt via diverse communicatiekanalen.

24/7

Door toepassing van e-learning gaat het trainingscentrum met zijn tijd mee. Het is mogelijk om vrijwel direct met de op de website van TCT vermelde cursussen een aanvang te maken, met uitzondering van praktijkvakken zoals klanttevredenheid en machineveiligheid.

TCT

TCT zal als aanmeldloket en bewaker van de opleidingen een actieve functie vervullen richting bedrijven zodat de medewerkers op de werkvloer ook daadwerkelijk de gevraagde theoretische en praktische kennis bezitten. De belangrijke taak is voor Stichting TCT weggelegd om een actieve bijdrage te leveren om verdere professionalisering van de branche te bewerkstelligen.

Meld je aan voor een van de opleidingen of bekijk het hele cursusoverzicht op de website van TCT.

Textielservice.info
is een uitgave van
Linssen Bureauservices B.V.

Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem

info@textielservice.info
(085) 902 93 86

KVK: 86710524
BTW nr: NL004053238B12

Privacy reglement