Eén jaar secretariaatsbureau Linssen Bureauservices

apr 9, 2024 | Ondernemen

Per begin 2023 nam Linssen Bureauservices de activiteiten voor de Nederlandse brancheorganisaties over van M&P Bureauservice dat meer dan 20 jaar de vertrouwde partij was. Een moment om terug te kijken: Hoe is het jaar verlopen, en waar liggen de accenten voor 2024?

Nadat directeur Arthur Linssen eind 2021 bij M&P startte om kennis te maken met de branche volgende de ontwikkelingen zich snel op. Hij werd in 2022 directeur van het secretariaatsbureau en vervulde hij de rol die Peter Wennekes tot dan toe had. Tegelijk werd de overname van de bedrijfsactiviteiten en de oprichting van het nieuwe bedrijf geregeld. Een geschikt pand werd gevonden in Gorinchem dat werd verbouwd en ingericht. Begin 2023 volgde tot slot de overdracht, verhuizing en inregeling van systemen van de verenigingen.

Nieuwe accenten

Het belangrijkste speerpunt in dit eerste jaar was continuering van bedrijfsactiviteiten. Uitdaging genoeg voor het nieuwe team dat door het overlijden van Frank Aarts en Henk Gooijer aan ervaring inboette. Gelukkig is goede vervanging gevonden in nieuwe teamleden Nathan Snoek en Esmeralda Landzaat. Met hard werken is ondertussen ook tijd gevonden nieuwe accenten te leggen.

Arthur Linssen

Allereerst is in de belangenbehartiging gekozen relaties aan te halen met onder andere MKB Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Actief wordt meegepraat over nieuwe wetgeving. Belangrijk, want op het terrein van textielgebruik zit er een en ander aan te komen. Het bleek dat de bekendheid van het werk van de wasserijen en stomerijen bij de buitenwereld beperkt was. De communicatie is daarom meer op externe groepen gericht.

Een ander belangrijk speerpunt is de vernieuwing van de cao, die uit de vorige eeuw stamt. Daarnaast is ingezet op interactief ledencontact, zowel in de dagelijkse ledenservice als via commissies. De feedback uit de verenigingen is dat dit merkbaar is en wordt gewaardeerd.

Interne modernisering

Minder zichtbaar voor leden, maar niet minder belangrijk zijn de interne vernieuwingen op het bureau. Zo is de ICT volledig vernieuwd zodat medewerkers flexibeler kunnen werken via de cloud. Ook is een nieuw systeem aangeschaft voor de ledenadministratie en – communicatie waarmee gemakkelijker met leden kan worden gecommuniceerd. Medewerkers zijn in teams gekoppeld aan een vereniging. Het voordeel is dat ze zo beter thuisraken in de thematiek van de vereniging en dat ze elkaars werk kunnen overnemen.

Voor het komende jaar dient een aantal thema’s zich al aan. FTN is lid geworden van de belangrijke Europese belangenbehartiger ETSA. Voor het trainingscentrum wordt gekeken naar nieuwe financiering van TCT dat vooral wordt gewaardeerd om branchespecifieke trainingen. En bij het kennisinstituut TKT is het jaarprogramma 2024 gepresenteerd met meer aandacht voor kennis onder leden, en minder op autonoom onderzoek.

Het bureau gaat met energie en enthousiasme aan de slag met de nieuwe uitdagingen.

Lees meer artikelen in deze categorie