CWS: CO2-prestatieladder

mrt 14, 2023 | Duurzaamheid

Sinds jaar en dag zijn er meer jaren afspraken (MJA’s) binnen de branche om emissies in kaart te brengen en uitstoot te reduceren. In 2020 liepen deze afspraken af. De CO2-prestatieladder is een mogelijke opvolger. Meedoen aan deze certificering helpt bedrijven om hun emissies inzichtelijk te maken en vervolgens te reduceren. Daarnaast wordt sectorbreed op zoek gaan naar verbetering. Minder uitstoot zorgt voor minder kosten, maar deelname aan de prestatieladder levert ook voordelen bij aanbestedingen op.

De CO2-prestatieladder is een certificering van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Bedrijven die mee doen certificeren zich op niveau één tot en met vijf op de ladder. Als een bedrijf zich op niveau één, twee of drie certificeert betekent dat de eigen organisatie op orde is. Op niveau vier en vijf wordt ook gekeken naar emissies die buiten de eigen keten zitten en wordt samengewerkt binnen de sector om emissies te reduceren.

Hygiënespecialist CWS is gecertificeerd op niveau vijf. Thalia van Mensvoort is regional QESH-manager Benelux, Ierland, Zweden en de deelname van CWS aan de CO2-prestatieladder gebeurt onder haar leiding. Het bedrijf kon vrij gemakkelijk beginnen met de ladder. “Vanwege de MJA-afspraken monitoren wij al jaren onze emissies. Wij wisten hoeveel energie, brandstof, water en gas wij gebruikten. Toen deze afspraken afliepen konden we gemakkelijk overstappen naar de CO2-prestatieladder, omdat we al een basis hadden. Andere wasserijen kunnen dat ook als zij gebruik maken van de informatie die er al is binnen de branche.”

Om aan een certificering te voldoen moet een bedrijf een aantal zaken op orde hebben. Het begint bij het verkrijgen van inzicht in de energiestromen en de CO2-voetafdruk van je bedrijf. Op basis van dat inzicht kan een bedrijf doelstellingen ontwikkelen om CO2 te reduceren. De informatie over het gebruik en de duurzame plannen voor de toekomst moeten transparant gecommuniceerd worden, zowel intern als extern. “Onze medewerkers moeten begrijpen wat de ladder inhoudt en waarom het monitoren van energie zo belangrijk is,” zegt Van Mensvoort. Om aan een hogere klassering te voldoen moet een bedrijf vervolgens inzetten op participatie. De organisatie moet zoeken naar verduurzaming over de gehele keten en samen met de sector werken aan duurzame initiatieven.

  • Wasserijen kunnen bestaande kennis gebruiken voor een duurzaamheidscertificaat
  • De CO2-prestatieladder gaat niet alleen over het verduurzamen van het eigen bedrijf, maar kijkt naar de hele keten en sector
  • De CO2-prestatieladder levert voordelen op aanbestedingen

Voor CWS vertalen deze vier invalshoeken zich in de ambitie om tot 2030, de helft van de uitstoot te verminderen. Daarnaast is het bedrijf in gesprek met partners en leveranciers om te kijken naar verduurzamingsmogelijkheden. Daaruit volgt de doelstelling om 90 procent van de producten van CWS in 2025 te laten maken van duurzame materialen.

Een certificering op de CO2-prestatieladder geeft een gunningsvoordeel bij sommige aanbestedingen. Daarnaast is het een breed erkend instrument, wat een prettig voordeel in de markt geeft. Van Mensvoort: “Ik zou mensen willen oproepen om eraan te beginnen. Het is een investering die je als bedrijf moet durven nemen, maar wij hebben die investering dubbel en dwars terugverdiend. De sector kan dit instrument gebruiken om te laten zien dat we duurzamer zijn dan dat mensen denken. Laten we de kennis die er is gebruiken. Met de ladder wordt je inzet voor duurzaamheid erkent.”

Lees meer artikelen in deze categorie