Zonnepanelen binnen de energiebesparingsplicht

mei 16, 2024 | Nieuws

Het verplicht plaatsen van zonnepanelen is al jaren gespreksonderwerp voor bedrijven en instellingen. Op 1 juli 2023 is de energiebesparingsplicht aangepast. De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh aan stroom of 25.000 m3 aardgas om energiebesparende maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Sindsdien zijn bedrijven en instellingen verplicht om zonnepanelen te installeren als de terugverdientijd minder dan vijf jaar is.

Grotere daken vanaf 2.000 vierkante meter
Deze verplichting geldt voor daken vanaf 2.000 m2 waarop nog geen (of nauwelijks) zonnepanelen geplaatst zijn. Hierbij dient ook een grootverbruikersaansluiting aanwezig te zijn en ruimte voor minimaal 300 kilowattpiek aan zonnepanelen. Aanvullende voorwaarden zijn dat het dak de komende tien jaar niet gerenoveerd hoeft te worden én dat de verzekeraar akkoord moet zijn met het plaatsen van de zonnepanelen (zonder aanzienlijke premiestijging). Wanneer dit niet het geval is, zijn bedrijven en instellingen niet verplicht om de zonnepanelen te installeren.

Nieuwe bedrijfspanden
Voor nieuwe bedrijfspanden zou het demissionair kabinet vanaf 2025 de installatie van zonnepanelen ook willen verplichten. Dit betreft alle nieuwe gebouwen zonder woonfunctie, met een oppervlakte van meer dan 250 m2.

Het is echter de vraag of deze maatregelen zullen doorgaan. Dit heeft te maken met het feit dat deze plannen voortkomen uit een plan van aanpak dat de Europese Commissie in 2022 heeft opgesteld. Hierin werd beoogd om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch gas. Er is sindsdien veel gebeurd en sinds 2023 komt er volgens de Rijksoverheid nog nauwelijks Russische energie naar Nederland met als enige uitzondering vloeibaar Russisch gas.

Hiernaast worden er sinds het kabinet is gevallen op dit moment geen grote beslissingen genomen én heeft Nederland, net als vele andere landen, te maken met netcongestie. Deze overbelasting van het stroomnet is een steeds groter wordend probleem met als gevolg dat niet ieder bedrijf kán verduurzamen, omdat er niet voldoende capaciteit op het net is.

Lees meer artikelen in deze categorie