Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM)

feb 1, 2024 | Nieuws

Per 1 juli 2024 gaat voor grote organisaties een nieuwe rapportageverplichting in: de Werkgebonden Personen Mobiliteit, kortweg WPM. 

 Deze CO2-rapportageplicht gaat gelden voor organisaties die op 1 juli 2024 honderd of meer werknemers in dienst hebben. Als er sprake is van meerdere vestigingen, is leidend dat de vestigingen onder hetzelfde KvK-nummer vallen. Het gaat om werknemers die ten minste twintig uur per maand werken. Uitzendkrachten en vrijwilligers tellen niet mee.  

Als er geen auto ter beschikking gesteld wordt of als er geen financiële reisvergoeding gegeven wordt, voor welk vervoermiddel dan ook, dan geldt de rapportageverplichting niet. 

 De verplichting vloeit voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord 2019. Het doel hiervan is om de CO2-uitstoot voor zakelijke reizen en het woon-werkverkeer omlaag te brengen.  

 Het volgende moet gerapporteerd worden, van zowel woon-werkverkeer als zakelijke kilometers: 

  • Het totaal aantal gereisde kilometers van de werknemers per jaar; 
  • Het soort vervoermiddel – vlieg- en bootreizen zijn uitgezonderd; 
  • Het type brandstof; 

 De gegevens kunnen ingevuld worden op een digitaal formulier op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Men moet daarvoor wel een eHerkenning-inlog hebben – de DigiD voor ondernemers en overheden.  

De CO2-uitstoot hoeft niet zelf berekend te worden. Na het invullen van het formulier rolt er een CO2-rapportage uit. De rapportage geeft inzicht in de CO2-uitstoot en het bevat praktische tips om verder te verduurzamen. Na het insturen van het formulier kan de omgevingsdienst controleren of de gegevens kloppen. 

 Meer informatie is te vinden op de website van RVO Nederland.

Lees meer artikelen in deze categorie