Werkgevers wasserijen en stomerijen staan zij aan zij voor vernieuwing cao

apr 12, 2024 | Nieuws

FNV voert actie in de textielverzorgingsbranche. Sinds begin april organiseert het stakingen omdat ze het niet eens is met een cao onderhandelresultaat tussen FTN en NETEX en de vakbond CNV. Wat is er gebeurd?

FTN en NETEX pleiten al jaren voor modernisering van de cao Textielverzorging. Een nieuwe, toekomstbestendige cao moet recht doen aan goed werkgeverschap en het perspectief voor werknemers versterken. Met aandacht voor duurzaamheid en technische ontwikkelingen die nodig zijn om de textielsector toekomstbestendig te maken én te houden. Maar ook met aandacht voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers, hun persoonlijke ontwikkeling en een goede balans tussen werk en privé. En natuurlijk een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dit was ook inzet bij de gesprekken de afgelopen maanden.

Wel resultaat met CNV
Toch stapte FNV begin maart, tijdens deze cao-onderhandelingen, plotseling op. Terwijl alle partijen op dat moment nog volop met elkaar in gesprek waren over deze nieuwe moderne cao, en een ‘tussen-cao’ met een wat kortere looptijd. Vakbond CNV onderhandelde vervolgens wel verder met FTN en NETEX en bereikte uiteindelijk een onderhandelingsresultaat. Een cao van 1 mei 2024 tot 1 maart 2025, inclusief een forse loonstijging voor werknemers. Stegen de lonen vorig jaar al 10 tot 12%; dankzij de nieuwe afspraken stijgen de lonen nog eens met zo’n 6,5% tot 8%. Ook zijn er met succes afspraken gemaakt over de onderwerpen in een geheel nieuwe cao Textielverzorging vanaf 1 maart 2025. De leden van CNV konden op het resultaat stemmen tot en met vrijdag 12 april, 12.00 uur.

Kort geding
FNV heeft afgelopen week acties aangekondigd bij 17 wasserijen tegelijk. Brancheverenigingen Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) en Netex spanden namens werkgevers in de industriële wasserij woensdag 10 april een kort geding aan tegen vakbond FNV om de aangekondigde acties te voorkomen. Volgens FTN/Netex komt de dienstverlening aan vitale sectoren in de samenleving – waaronder de zorg – in het geding als er langdurige stakingen plaatsvinden. Werkgevers hebben FNV herhaaldelijk opgeroepen om aan te sluiten bij een onderhandelingsresultaat dat inmiddels met vakbond CNV is bereikt. Maar FNV kiest in de textielsector voor acties in plaats van overleg.

Het kort geding is afgelopen woensdag behandeld in de rechtszaal. De uitspraak is dat de rechter het niet goed heeft gevonden om bij zes wasserijen die aan de zorg leveren tegelijk te gaan staken. Dit is teruggebracht tot maximaal twee zorgwasserijen tegelijk. Daarnaast is de duur van de stakingen bij deze zorgwasserijen beperkt tot 24 uur en mogen ze niet plaatsvinden in aangrenzende provincies. De rechter heeft stakingen bij wasserijen in de overige sectoren niet beperkt. Daarmee is het in elk geval gelukt om de impact op de zorgwasserijen behapbaar te maken.

FNV heeft aangekondigd acties voort te zetten. Het is niet duidelijk bij welke bedrijven of locaties dit zal zijn.

Voor meer informatie: neem contact op met Arthur Linssen, directeur/woordvoerder van het secretariaatsbureau van FTN en NETEX.

• mail: ftn@brancheorganisatieftn.nl of netex@netex.nl 
• tel: 085 – 902 93 81 of 085 – 902 93 82

Lees meer artikelen in deze categorie