Uit de oude doos: Water is nog steeds van levensbelang

mrt 7, 2024 | Duurzaamheid, Innovatie

Het artikel ‘Water: Van Levensbelang’ uit een editie van Textielbeheer in 1990, dat de cruciale rol van water in de textielverzorgingsbranche benadrukte, blijft vandaag de dag nog steeds relevant. Terugkijkend op de woorden van minister May-Weggen en de uitdagingen die ze destijds onder ogen zag, is de realisatie dat veel van deze uitdagingen nog steeds bestaan maar dat ook grote stappen zijn gezet. De noodzaak om de uitstoot te beheersen, nieuwe technologieën te ontwikkelen en de vervuiling van water, lucht en bodem tegen te gaan, is nog steeds even urgent maar zijn in de textielverzorgingsbranche ook in een positiever daglicht komen staan.

Water onverminderd belangrijk

Een van de belangrijkste elementen uit het oude artikel dat vandaag de dag nog steeds relevant is, is het belang van waterbeheer. In de wasserij-industrie blijft water een cruciale rol spelen, niet alleen als proceswater, maar ook in de vorm van afvalwater en stoom. De eisen aan waterbeheer zijn alleen maar toegenomen met de strengere milieuwetgeving en de groeiende bewustwording van duurzaamheid. Daarbij is nieuw dat Nederland afwisselend extreem natte en droge perioden kent. Wasserijen moeten alert blijven zodat zij steeds efficiënt omgaan met water en aan de eisen voor afvalwater blijven voldoen.

Van bodemvervuiling naar CO2

Een ander element uit het artikel, bodemvervuiling, is nog steeds relevant maar is in een totaal ander daglicht komen staan. In de branche is langdurig aandacht besteed aan het opruimen van vervuilde bodem, onder meer in het grote project Bosatex. Je zou kunnen stellen dat dat probleem achter ons is gelaten. Nieuw in de huidige tijd is CO2 reductie. Waar in het artikel sprake is van luchtvervuiling is de aandacht volledig verlegd naar uitstootreductie van CO2. Wel zijn de woorden van de minister van toen nog even actueel: Innovatie en het omarmen van nieuwe technologieën blijft nodig om de impact op het milieu te verminderen.

Duurzame sector

Ondertussen heeft de sector niet stilgezeten en is men vele innovaties verder. En ook in de nabije toekomst dienen de mogelijkheden voor verdere verduurzaming zich al aan met waterpomptechniek en elektrificatie van het wagenpark. Met al haar inspanningen heeft de sector terecht de naam opgebouwd duurzaam te zijn.

Lees meer artikelen in deze categorie