Wat houden de Europese verkiezingen in voor ondernemers?

jun 3, 2024 | Nieuws

Tijdens de Europese verkiezingen op 6 juni aanstaande kunnen Nederlandse burgers stemmen op de kandidaten waarvan zij vinden dat ze Nederland het best vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Maar wat betekenen de verkiezingen voor Nederlandse ondernemers?

Het Europees Parlement
Een van de belangrijkste wetgevende organen van de Europese Unie is het Europees Parlement. Samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie is het verantwoordelijk voor het maken en implementeren van wetten en regelgeving die van toepassing zijn op alle lidstaten. Het parlement bestaat uit ruim 700 leden.
Deze leden (Europarlementariërs of EP-leden) vertegenwoordigen de belangen van alle burgers in de Europese Unie. Zij beslissen samen met vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen over nieuwe wetten. Denk bijvoorbeeld aan wetten over klimaatverandering, ondersteuning van de economie of veiligheid. Maar ze veranderen ook wetten, controleren de EU en beslissen over handelsafspraken met landen buiten de EU.

Europese wet- en regelgeving voor ondernemers
Veel van de wetten en regels waaraan men als Nederlandse ondernemer aan moet voldoen, worden op Europees niveau bepaald. Bijvoorbeeld:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de privacy van burgers waarborgt en eisen stelt aan de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verwerken.
  • De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken die consumenten beschermt tegen misleidende of agressieve verkooppraktijken.
  • De Europese mededingingsregels die ervoor zorgen dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren en misbruik van machtsposities voorkomen.

De EU en het mkb
Een van de hoekstenen van de Europese Unie is de interne markt. Dit zorgt ervoor dat goederen, diensten, kapitaal, maar ook personen vrij kunnen bewegen tussen lidstaten van de EU zonder belemmeringen. Het grote voordeel als ondernemer is dat export naar andere EU-landen makkelijker is en er toegang is tot niet alleen de Nederlandse markt, maar tot zo’n 500 miljoen consumenten.

Daarnaast speelt de EU een belangrijke rol in het sluiten van handelsverdragen met landen buiten de Europese Unie. Deze verdragen kunnen nieuwe markten openen voor Nederlandse bedrijven en gunstigere handelsvoorwaarden creëren. Tegelijkertijd moet er ook gewaakt worden voor oneerlijke concurrentie en moeten de belangen van Europese ondernemers en werknemers worden beschermd.

#Useyourvote
Om zoveel mogelijk burgers te laten stemmen, is een campagne van start gegaan getiteld Use Your Vote (Gebruik je stem). In deze campagne wordt nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te stemmen. Dit wordt onder andere visueel onderbouwd door deze video.
Ook ETSA heeft zich volledig aan de campagne gecommitteerd en geven aan dat zij vinden dat stemmen niet alleen een recht is, maar ook een verantwoordelijkheid.