Voorjaarsnota 2024 raakt mkb-ondernemers

mei 16, 2024 | Nieuws

In de onlangs door het demissionair kabinet gepresenteerde Voorjaarsnota 2024 is een aantal maatregelen voorgesteld om zo het gat in de begroting van het Rijk te verkleinen. Deze maatregelen raken onder andere ondernemers in het mkb.

Voorjaarsnota 2024
Ieder jaar, voor 1 juni, stuurt het kabinet een update van de Rijksbegroting naar de Tweede Kamer. Vanwege de onderhandelingen tussen de formatiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB, was het kabinet er dit jaar vroeg bij. Door deze vroegere presentatie van de nota kon bij de kabinetsformatie rekening worden gehouden met de huidige staatsfinanciën.

Inhoud van de Voorjaarsnota
Er staat een aantal zaken in de Voorjaarsnota die relevant zijn voor mkb-ondernemers. Bijvoorbeeld het verlengen van de tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto’s, en dat er een verlaagd tarief komt voor waterstof in de energiebelasting.

Energiekosten en -belasting
Vanwege de gestegen energiekosten en om een gelijk speelveld te creëren met andere landen, komt er een regeling voor compensatie van de elektriciteitskosten van de industrie, genaamd de Compensatie Energie-intensieve Industrie (CEI). Let hierbij wel op: deze regeling is eenmalig, waar landen om ons heen er vaak voor kiezen om de industrie structureel te ondersteunen.
Een andere, minder gunstige maatregel voor het mkb is het verhogen van de energiebelasting voor bedrijven en het afschaffen van vrijstelling voor duaal verbruik van kolen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben hun zorgen geuit en gaan beiden in gesprek met het demissionair kabinet, de formerende partijen en de Tweede kamer om te zoeken naar alternatieven.

In augustus vervolg over maatregelen
Het kabinet besluit in augustus definitief over de maatregelen in de Voorjaarsnota. De Tweede Kamer kan dit ook nog bespreken en wijzigen en over eventuele hieruit voortvloeiende wetsvoorstellen wordt vervolgens gestemd. Pas bij een akkoord van zowel de Eerste als Tweede Kamer wordt het voorstel definitief.

Ook komt er de komende weken meer duidelijkheid over de gevolgen van het onderhandelaarsakkoord dat op 15 mei 2024 is gesloten tussen de formerende partijen voor het nieuwe kabinet.

Lees meer artikelen in deze categorie