Verbod wegwerpplastic:

feb 1, 2023 | Duurzaamheid

Verdere uitwerking maatregelen per 5 januari 2023

De effecten van de Europe “Single Use Plastic-richtlijn (SUP)” merkbaar in de vorm van aanvullende maatregelen betreffende wegwerpplastic. Al eerder zijn maatregelen ingevoerd zoals het verbod van 2017 op het aanbieden van gratis plastic tasjes. Per juli 2021 wordt in de vorm van een UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) een betaalregeling ingevoerd voor onder meer plastic wegwerpbekers en maaltijdverpak-kingen van to-go- en afhaal-services.

Inzake de kunststof draagtassen gold de hierboven aangehaalde regeling die ingevoerd werd door het Afvalfonds Verpakkingen. Per 5 januari 2023 is de UPV in werking getreden waardoor degene die eenmalige kunststof verpakkingen op de markt brengt, de extra kosten moet dekken voor het opruimen van zwerfafval en bewustmakingscampagnes op moet zetten over herbruikbare alternatieven voor de verpakkingen en de effecten van zwerfafval.

Lees meer artikelen in deze categorie