Vanaf 22 april weer twee subsidies beschikbaar voor circulariteit en CO2-besparing

apr 26, 2024 | Nieuws

Het is vanaf 22 april 2024 weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor DEI+: Circulaire economie (DEI+ CE) en de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI). Een mooie kans om eigen productie tegen het licht te houden en stappen te zetten op het gebied van CO2-besparing.

Het afgelopen jaar nam de industriële CO2-uitstoot met 3% af, maar om de CO2-emissiedoelstellingen voor 2030 te halen moet de uitstoot nog verder naar beneden. Wilt u met uw bedrijf circulair produceren? Vraag dan de regeling DEI+ Circulaire Economie aan. Wilt u CO2-besparende investeringen doen? Dan kunt u aanspraak maken voor de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI).

Regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie
Binnen uw bedrijf innovatie testen of demonstreren en gebruikt u hiervoor gerecyclede materialen of installaties die geschikt zijn voor gerecycled materiaal? Of zet u grondstoffen in die afkomstig zijn van biomassa (biobased)? En zorgt dit voor minder CO2-uitstoot? Vraag dan subsidie aan met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie. Ook voor de kleinere projecten.

  • Met de openstelling van de DEI+: Circulaire economie stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie beschikbaar voor waardevolle innovatieve projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie vragen en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
  • Grootschalige circulaire projecten, die meer dan € 3 miljoen subsidie vragen, kunnen al worden ingediend binnen de lopende DEI+-regeling.
  • Deze aanvulling op de DEI+ op het gebied van circulaire economie opent op 22 april 2024 en sluit op 1 november 2024 17:00 uur. Projecten die subsidie ontvangen, mogen een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. Je kunt subsidie aanvragen als ondernemer of als samenwerkingsverband (consortium). Bij een samenwerkingsverband is het van belang dat minimaal 1 ondernemer deelneemt die zijn deel van het project voor eigen risico en rekening uitvoert.
  • Lees meer informatie op de website van RVO

Regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)
Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

  • U kunt de VEKI aanvragen van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025.
  • Het maximale subsidiebedrag is verhoogd van € 15.000.000 naar € 30.000.000. Voor de openstelling van de VEKI geldt een subsidieplafond van € 130.000.000.
  • Lees meer informatie op de website van RVO

 

Lees meer artikelen in deze categorie