Uitdagingen voor de textielservicebranche:

mrt 14, 2023 | Duurzaamheid, Economie

een kans op verandering?

In het huidige economisch klimaat staat de wasserijsector voor grote uitdagingen: energietekort, arbeidsmarktkrapte, behoud van huidige medewerkers en ondertussen de kwaliteitsnormen hoog houden.

Om een langdurige toekomst in de wasindustrie te hebben, is het noodzakelijk dat bedrijven evolueren en deze veranderingen verwelkomen.

Energietekort: de weg vrijmaken voor duurzaamheid

In het licht van de recente ontwikkelingen worden gas en olie een schaars goed. Mogelijk gaan prijzen daardoor stijgen. Veel wasserijen maken zich zorgen hoe ze de energierekening de komende jaren gaan betalen. En of er genoeg gas zal zijn om machines van energie te voorzien en hun bedrijven draaiende te houden.

Om de stijgende prijzen tegen te gaan, is verduurzaming een essentiële stap. Het gebruik van nieuwe technologieën in onderzoek en ontwikkeling maakt dit mogelijk.

Het volgen van deze drie stappen is van fundamenteel belang om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf te worden:

  1. Verminder de vraag: elke processtap moet worden geanalyseerd en energie-geoptimaliseerd met betrekking tot mogelijke besparingen van hulpbronnen.
  2. Optimaliseer het wassen: De gebruikte energie blijft in het systeem door middel van energieterugwinningssystemen.
  3. Verbeter het resterende energieaanbod: Efficiënte en toekomstbestendige energievoorziening door het verwarmingsconcept aan te passen aan lokale en bouwkundige omstandigheden.

Energiezuinige apparaten bieden ook mogelijkheden om certificaten en subsidies aan te vragen.

Personeelstekort: Een betere en productievere werkomgeving door innovatie

Personeelstekort is een probleem in alle sectoren en geschoolde werknemers zijn moeilijk te vinden.

Om te behouden wat er al is, is het essentieel om door ergonomie gezonde en prettige werkomstandigheden te creëren. Maar zonder afbreuk te doen aan de hoge productiviteit. Dit is een evenwichtsoefening waar veel wasserijen dagelijks mee te maken hebben.

Kannegiesser legt bij onderzoek en ontwikkeling veel nadruk op ergonomie. En de resultaten laten zien dat het absoluut mogelijk is om ergonomie en productiviteit te combineren.

Wasserette bij de ergonomisch geoptimaliseerde SynchroPro Remote (EMR)

Een andere manier om het personeels-probleem op te lossen, is investeren in automatisering en robotisering. Dat brengt een nieuwe uitdaging met zich mee: de noodzaak om dit naadloos te integreren in de bestaande workflow. Daarom is een fabrikant, die niet alleen de apparatuur levert maar ook de bijpassende logistieke oplossingen biedt voor de gehele wasserijoperatie, hierbij een partner van onschatbare waarde.

Innovatieve wasautomatiseringstools en geavanceerde robotica luiden een nieuw tijdperk van textieldiensten in. Van wassen tot drogen en van afwerken tot sorteren: met nieuwe technologieën zijn er minder mensen nodig en wordt hun werk fysiek minder zwaar.

Voorbeeld van robotica gebruikt in de droogwerklijn

Als het nu nog niet duidelijk was: het is tijd om aan de slag te gaan en de koers uit te zetten voor toekomstgerichte wasserijbedrijven. Maak nu de juiste keuzes om de komende jaren duurzamer te opereren en start met robotisering en automatisering om personeelstekort tot het verleden te laten behoren. En zoek een partner om een masterplan mee uit te werken. Het stellen en bereiken van uw doelen vereist een betrouwbaar partnerschap. En wij gaan de uitdaging aan.

Lees meer artikelen in deze categorie