Tweede Kamer akkoord met verhoging minimumloon  

mrt 29, 2024 | Nieuws

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 extra te verhogen met 1,2%. Onlangs deden werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW een dringende oproep om de extra verhoging niet door te voeren.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigde eerder aan via een spoedwet de bijzondere stijging van het wettelijk minimumloon mogelijk te maken. Op 1 juli 2024 is er dus een verhoging van 1,2%. Het minimumloon komt hiermee op € 13,43 ten opzichte van € 13,27 daarvoor. Hier komt ook de stijging via de reguliere indexatie nog bovenop. De hoogte van deze indexatie is nog niet bekend. Het is daarmee dus ook nog onduidelijk hoe hoog het minimumuurloon daadwerkelijk zal uitvallen.

De bijzondere stijging van het wettelijk minimumloon is bedoeld om ‘het inkomen en de inkomenszekerheid van werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt en van sociale minima verder te verstevigen’. Maar volgens de ondernemersorganisaties zijn er veel betere alternatieven om de koopkracht te verbeteren, zoals het verlagen van de belasting- en premiedruk in Nederland. Dan hoeven de lasten voor ondernemers niet omhoog, wordt meer werken aantrekkelijker en houden werknemers netto meer geld in hun portemonnee over.

Ondanks deze oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW moeten bedrijven in Nederland dus toch rekening houden met de extra stijging van het minimumloon. De personeelskosten zullen daardoor verder oplopen.

Ondertussen hebben MKB-Nederland en NVO-NCW hun zorgen geuit via een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hen is het minimumloon de afgelopen jaren al zo sterk gestegen – soms wel tot meer dan 30% – dat het voor sommige (kleinere) ondernemingen nu al niet meer op te brengen is.

Lees meer artikelen in deze categorie