projecten TKT 2023

mrt 14, 2023 | Duurzaamheid, Innovatie

TKT is het kennisinstituut van de textielverzorgingsbranche. TKT staat voor Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging. De stichting inventariseert kennisbehoeften, doet voorstellen voor onderzoeksprojecten en coördineert de uitvoering van onderzoek. Daarnaast stelt TKT haar kennis ter beschikking aan de textielverzorgende industrie doormiddel van trainingen, workshops, presentaties en brochures.

TKT werkt aan de hand van een programma van projecten. Na finale goedkeuring door de betrokken verenigingen worden de projecten uitgevoerd. Onderstaand overzicht geeft de beoogde projecten voor 2023 weer.

Integrale duurzaamheid

De afgelopen jaren heeft TKT veel projecten gedaan over de duurzaamheid van professionele textielverzorging. Denk aan projecten over duurzame reiniging, de duurzaamheid van professionele reiniging, recycling van textiel, maar ook het verlengen van de levensduur van textiel. Deze projecten stonden altijd op zichzelf, maar wat is nu het effect als we deze middelen om de duurzaamheid te vergroten gaan combineren? Doel van het onderzoek is om aan beleidsmakers, maar ook aan klanten en consumenten duidelijk te maken dat wassen geen milieubelastende activiteit is, maar juist bijdraagt aan een vermindering van de milieubelasting door en effectiever gebruik van het textiel. En natuurlijk ook, dat de professionele textielverzorgers zich daarin op een positieve manier onderscheiden van het thuiswassen. Dit project zal na goedkeuring in 2023 uitgevoerd worden.

Doe de was de deur uit

Dit project is vorig jaar van start gegaan en zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 afgerond worden. Het doel van het project is tweeledig. In het project zal een afschatting gemaakt worden van het energie- en waterverbruik van het thuiswassen bij een aantal huishoudens en dat zal vergeleken worden met dat bij een professionele wasserij voor een vergelijkbaar pakket. Daarnaast is een aantal kledingstukken aangeschaft, waarvan de kwaliteit na thuis en professioneel reinigen met elkaar vergeleken wordt. Het onderzoek moet aantonen dat professioneel wassen van textiel daadwerkelijk de duurzame oplossing is en leidt tot behoud van de kwaliteit van het gewassen textiel. Uitbesteden van de thuiswas leidt potentieel tot een vergroting van het marktvolume voor professionele textielverzorgers.

De textielreiniging van het gas af

Op een groot aantal plekken in de reinigings- en wasprocessen is behoefte aan warmte en deze warmtebehoefte wordt in Nederland voor een groot deel ingevuld door aardgas. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid echter het besluit genomen om de productie van aardgas in Groningen sterk te verminderen en Nederland zoveel mogelijk van het gas af te laten gaan. Daarnaast is in 2022 de aardgasprijs significant gestegen. De verwachting is dat de aardgasprijs relatief hoog zal blijven vergeleken met die van elektriciteit. Het omschakelen van gas naar elektrisch zou dan een mogelijkheid kunnen zijn om in de toekomst kosten te kunnen besparen. TKT heeft een onderzoek gepland om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor textielreinigers om van het gas af te gaan en volledig over te stappen op elektriciteit. Het project moet de reinigers inzicht geven hoe zich voor te bereiden op de komende energietransitie en hoe hij daar bijvoorbeeld bij investeringen in machines al rekening mee kan houden. Dit project zal na goedkeuring in 2023 uitgevoerd worden.

Kostprijsreductie

Uit onderzoek van TKT is gebleken dat uitbesteding van de thuiswas aan de professionele textielverzorger de duurzame optie is. Daarnaast is er ook een meer algemene trend zichtbaar bij consumenten om meer uit te besteden en waarom zou dat niet gelden voor de was. Dat biedt natuurlijk kansen voor de textielreiniger. Om het professionele reinigen en wassen voor consumenten aantrekkelijker te maken is een verlaging van de kostprijs wel een vereiste.

Vanuit eerder uitgevoerd onderzoek is het bekend dat het finishen verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de reinigingskosten. Op de laatste ExpoDetergo waren interessante nieuwe ontwikkelingen te zien op het gebied van finishtechnologie, bijvoorbeeld de tunnelfinishers van Sankosha en Veit.

Het project moet leiden tot een antwoord voor de reinigers op de vraag welke kostprijsreductie hiermee gerealiseerd kan worden en of deze significant genoeg is om het uitbesteden van de thuiswas aantrekkelijker te maken. Ook dit project zal na goedkeuring in 2023 worden uitgevoerd.

Projecten in voorbereiding

Microplastics

Daarnaast is er nog een aantal projecten in voorbereiding. Het is de verwachting dat het onderwerp van microplastics in de komende jaren hoog op de agenda zal komen bij beleidsmakers. Ook is de verwachting dat opdrachtgevers daar in toenemende mate vragen over zullen stellen. In de branche worden natuurlijk al veelvuldig filters ingezet, waarvan in een eerste oriënterend onderzoek is aangetoond dat die in ieder geval een deel van de microplastics verwijderen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling lijkt het nuttig om als branche kennis op te bouwen over de effectiviteit van deze filters en daarmee te kunnen anticiperen op eventuele maatregelen vanuit de overheid of deze zelfs te kunnen beïnvloeden, maar ook om een overtuigend antwoord te kunnen geven op vragen vanuit klanten met betrekking tot deze materie.

Energiebesparing

Daarnaast zal het eenieder duidelijk zijn dat met de huidige gasprijzen energiebesparing in de wasserij een hot item zal blijven en een noodzaak voor de continuïteit van onze industrie. Tijdens de laatste M&T-bijeenkomst werden twee potentieel interessante nieuwe technieken genoemd die daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren. De eerste was het cascadedrogen zoals gepresenteerd door Lavatec op de ExpoDetergo. De tweede is de toepassing van een wamtepompdroger om ook het laatste restje laagwaardige warmte uit het afvalwater te kunnen gebruiken om het waswater op te warmen. Deze technologie werd door TBR op 19 januari gepresenteerd. TKT-projecten gericht op deze nieuwe technieken, zouden voor de wasserijbranche inzichtelijk moeten maken wat de mogelijkheden en potentiële opbrengsten zijn en wat mogelijk voorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie van deze energiebesparende technieken.

Lees meer artikelen in deze categorie