Terugblik Algemene Ledenvergadering FTN 13 juni 2024

jun 16, 2024 | Nieuws

Op donderdag 13 juni jongstleden heeft in hotel ’t Speulderbos in Garderen de Algemene Ledenvergadering van FTN, de branchevereniging voor industriële wasserijen, plaatsgevonden. Met een mooie opkomst van 25 deelnemers kijkt FTN terug op een geslaagde en constructieve bijeenkomst.

Een belangrijk onderdeel van de vergadering was de evaluatie van de cao-onderhandelingen. Er is uitvoerig teruggekeken op het proces en de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Een belangrijk punt in het proces bleek het heropenen van de onderhandelingen en de communicatie daarover met de leden. De tips en learnings neemt het secretariaat van de branche mee in de komende cao-onderhandelingen.

Overige relevante onderwerpen op de ledenvergadering waren de aanpassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de contributieregeling, de goedkeuring van de jaarrekening van 2023 en de bestuurssamenstelling: met applaus is instemmend gereageerd op de verlengde bestuurstermijnen van voorzitter Ruud Meijer en bestuursleden Stef de Win, Titus Mulder en Lars Kamphuis.

Aansluitend op de ledenvergadering gaf Johan Blom van ingenieursbureau Tauw een presentatie over ‘Water, het stikstof van de toekomst?’. Water wordt een belangrijk thema de komende jaren. Blijft schoon water voldoende beschikbaar voor inname en tegen welke prijs? En wat kunnen bedrijven verwachten aan regelgeving over het lozen van afvalwater? Het was een interessante lezing, waarin er veel ruimte was voor vragen. Water is overduidelijk een onderwerp dat door ondernemers in de branche nauwgezet gevolgd moet worden.

De avond werd afgesloten met een informele borrel in de bar van het hotel.