Subsidie circulaire ketenprojecten

mrt 1, 2024 | Nieuws

Bent u ondernemer en wilt u uw product, proces of dienst duurzamer ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin we grondstoffen besparen en onze CO2-uitstoot afneemt. Ga samen met partners aan de slag om uw keten te sluiten. Vraag de subsidie Circulaire ketenprojecten aan.

Deze subsidie is voor mkb-ondernemers of grootondernemers (maximaal één per samenwerkingsverband) die (gaan) samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten. Deze ondernemers hebben een actieve rol in ten minste 3 schakels van de product- of materiaalketen. Daarmee hebben ze een blijvende rol in de ketensamenwerking na afloop van het project.

Voorbeeldproject: circulaire sportkleding, van sportkleding weer sportkleding maken.

Budget: € 4.750.000,=. Max € 20.000,= per ondernemer

50% zelf betalen, 50% subsidie

Looptijd: 4 april – 4 september 2024

Op de agenda:

Meer informatie:

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Van sportkleding kun je sportkleding maken