Speciaal aanbod NETEX leden

apr 17, 2023 | Ondernemen

Financieel advies op basis van branche benchmark

Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) is bereid gevonden een speciaal aanbod te doen aan de leden van NETEX. In afstemming met het bestuur en het secretariaatsbureau is een aantal aantrekkelijk geprijsde adviesproducten ontwikkeld. Deze spelen in op de specifieke situatie van stomerij. Lees in dit artikel hoe CM&P zich voorstelt en wat CM&P aanbiedt aan alle aangesloten leden bij NETEX:

Wie zijn we

Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) is een bedrijfskundig en financieel advieskantoor dat de Nederlandse mkb-ondernemer begeleidt bij strategieformu-lering en implementatie en bij het bepalen en het regelen van de financieringsbe-hoefte en/of bij bedrijfsoverdracht. Onze organisatie is in 1983 opgericht we hebben inmiddels 30 kantoren door heel Nederland met ongeveer 60 partners. Een MKB-adviseur van Claassen, Moolenbeek & Partners, helpt MKB-ondernemers in Nederland succesvol(ler) te ondernemen. Hierbij gebruiken we onze methodes en technieken en de specialistische ervaringen van onze partners.

Even voorstellen

Kees van den Breemer RAB-FJ

Met een opleiding als werktuigbouwkunde en bedrijfskundig analist 25 jaar Re-tailervaring met functies als bedrijfsadviseur, regiomanager en vestigingsdirecteur bij organisaties als Schuitema Supermarkten en Makro.

Ir. Paul Thuijs

Bedrijfskundig Ingenieur (TUE) met 15 jaar ervaring als consultant en directeur bij Brocacef met successen in business development, import en export. Daarna 15 jaar actief als zelfstandig ondernemer met groothandel, importeur, e-commerce en als adviseur.

De Bedrijfsscan

De algemene CM&P bedrijfsscan bestaat uit 250 online vragen over verschillende aspecten van je onderneming die je als ondernemer wanneer het jou uitkomt zelf in 2 à 3 uur kan invullen. Dit combineren we met 10-20 specifieke vragen welke we in overleg met jullie branche genoten zullen samenstellen. Zo brengen we samen de sterke en zwakke punten van je onderneming in kaart en komen er kansen en bedreigingen naar voren. De uitkomst van de bedrijfsscan bestaat uit een rappor-tage met aandachtspunten en actiepunten waarmee jij als ondernemer op de korte en middellange termijn mee aan de slag kunt. Je moet hierbij denken aan gebieden als financieel, personeel, ondernemerschap, organisatie, leveranciers en de belang-rijkste bedrijfsprocessen. Daarnaast maken we speciaal voor NETEX een vergelij-king van je onderneming met de benchmark van de branche en bespreken we de uitkomsten met je persoonlijk.

Een SWOT-analyse is een methode om sterktes, zwaktes, kansen en bedrei-gingen te inventariseren en te analyseren. Naast inzicht krijg je ook over-zicht en dat is doorgaans geen overbodige luxe. Van je interne organisatie tot je externe presentatie: talloze factoren zijn van invloed op het presteren van een bedrijf.

Kosten bedrijfsscan

De kosten hiervoor bedragen €1.750,- per deelnemer maar speciaal ter in-troductie krijgen de eerste 10 deelnemers eenmalig €1.250,- korting. Dit betekent voor €500,- een bedrijfsscan met branchevergelijking.

Ondernemingsplan

Uit onderzoeken blijkt dat 80% van de MKB-ondernemers géén goed stra-tegisch businessplan heeft. Een sterk ondernemingsplan belicht niet alleen de bedrijfsactiviteiten en de financiële dekking daarvan, maar benoemt ook de unieke waarde van het bedrijf. Anders gezegd: de onderscheidende waarde ten opzichte van de concurrentie. We bieden exclusief aan NETEX een tweetal hulpprogramma’s aan zoals een schriftelijke en persoonlijke check op een ondernemersplan van een bestaande of startende onderne-mer.

Dit is inclusief een financiële groepstraining van een dagdeel (ochtend, avond of middag) in de regio of met alleen starters met een presentatie en mogelijkheid voor het stellen van algemene vragen.

Kosten ondernemingsplan

De kosten voor de ondernemersplan check bedragen €395,- voor starters en €999,- voor bestaande ondernemers. De groepstrainingen zijn het eerste jaar gratis.

Rondetafelgesprek

Een rondetafelgesprek met 4 tot 8 deelnemers waarbij vooraf vragen inge-stuurd kunnen worden en deze (onder geheimhouding van alle deelnemers) samen met een anonieme casus inhoudelijk worden besproken.

Kosten Ronde Tafelgesprek

De kosten per deelnemer zijn € 125,– per deelnemer bij een minimale deelname van 6 personen. De rondetafelgesprekken zullen op het kantoor van NETEX in Gorinchem plaatsvinden.

Globale waardering

Op basis van een financiële analyse en aanvullende informatie van de on-derneming wordt een (globale) waardebepaling gemaakt voor ondernemers die zich willen voorbereiden of denken aan het verkopen van hun onderne-ming. Hierbij wordt bij kleinere onderneming een eenvoudiger model toege-past die we bij een grotere omvang kunnen uitbreiden naar een compleet model. Daarnaast helpen we ook bij de voorbereiding als het verkoop mo-ment nog een paar jaar weg is. Naast een document op waarin je informatie over je bedrijf vastlegt zoals de geschiedenis tot de kernactiviteiten helpt dit ook bij het noodzakelijke opschonen van de activa en passiva op de balans.

Te vaak zien we dat een onderneming te zeer afhankelijk is van de onder-nemer. Het omzetten van een organisatie, zodat die afhankelijk afneemt of minimaliseert, duurt vaak 2 tot 4 jaar. De waarde voor een koper is hoger als de organisatie minder afhankelijk is van de ondernemer en ‘stand alone’ kan draaien ook als jij er als ondernemer niet bent. Stel jezelf de vraag: wat gebeurt er met mijn onderneming als ik 4 weken op vakantie ben? We kunnen ook bemiddelen bij een eventuele verkoop van de onderneming maar dit is niet opgenomen in het tarief van de waardering. Hier kunnen wij indien gewenst een offerte op maat voor aanbieden.

Kosten globale waardering

De kosten voor de waardering bedragen €995,- bij 0-4 FTE, €1.495,- bij 5-15FTE en €2.495 voor 15 FTE of meer.
*Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

Ben je nieuwsgierig of een van bovengenoemde acties voor jou interessant is? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact op met ons via onderstaand telefoon-nummer of mailadres. Wij zullen dan op basis van jouw vragen een passend advies geven.

Herculesplein 16
3584 AA Utrecht
utrecht@cmenp.nl

www.cmenp.nl
085-0185532
Paul Thuijs / Kees van den Breemer

Lees meer artikelen in deze categorie