Ook uitzendkrachten recht op 425 euro cao-verhoging

mei 27, 2024 | Nieuws

Uitzendkrachten hebben dezelfde loonontwikkeling als werknemers in dienst. Ze moeten dus bij de loonsverhoging volgens de cao op gelijke wijze worden behandeld.

Maar vaak zitten uitzendkrachten in loongroep 1. Wanneer ze de eerste maanden in loongroep 1 zijn ingedeeld dan is de loonontwikkeling het minimumloon, zoals in de cao is bepaald voor werknemers in loongroep 1. Dan hebben ze over de periode 1 januari tot 1 mei geen recht op de nabetaling van 425 euro.

Zitten de uitzendkrachten niet in loongroep 1, dan wordt voor de eenmalige uitkering voor uitzendkrachten hetzelfde gehanteerd als voor medewerkers in dienst: de uitzendkracht moet nog werkzaam zijn op 1 juni en over de periode van 1 januari tot 1 mei wordt naar rato in dienst én deeltijd uitgekeerd. De tijd dat een medewerker of uitzendkracht in loongroep 1 zat in die periode valt hier dan buiten. Immers, in loongroep 1 periode is er geen nabetalingsrecht.