Ontwikkelingen Tegemoetkoming energiekosten

mrt 14, 2023 | Economie

Modelprijzen 2022 bekend, voorschotpercentage 50%

Er zijn ontwikkelingen rondom de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt de mkb’er meer adem om zijn bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

De TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Ondernemers kunnen dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voor wie?

De TEK-regeling is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen.

Minimaal 7% van de omzet aan energiekosten

De TEK is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Dit heet de energie-intensiteitseis. Deze wordt onder andere berekend met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De definitieve modelprijzen 2022 zijn nu bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022.

  • De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas
  • De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh.

Hoe wordt de energie-intensiteit berekend?

Vooraf wordt er bepaald of aan de energie-intensiteitseis wordt voldaan. Dit gaat als volgt:

Er wordt een schatting van het jaarverbruik door de netbeheerder doorgegeven, het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname (SJA) in kWh.
Het bedrijf voldoet aan de toets (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van de omzet over 2022 bestaat uit energiekosten.
Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens worden gebruikt voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Voorschotpercentage van 50%

De TEK werkt met een voorschot. Het voorschotpercentage heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) recent verlaagd van 60% naar 50% van de maximale tegemoetkoming. Zij heeft daar donderdag 9 februari 2023 een Kamerbrief over verstuurd aan de Tweede Kamer.

Bij het voorschot en het maximale subsidiebedrag wordt uitgegaan van hoge energieprijzen. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat die prijzen niet vanzelfsprekend hoog blijven. Men wil voorkomen dat het voorschot straks hoger is dan de definitieve TEK-subsidie. Anders moeten ondernemers misschien (een deel van) het voorschot terugbetalen. Om de kans hierop zo klein mogelijk te houden, is het voorschotpercentage 50%.

Wat gebeurt er tot TEK opent?

De regeling wordt op dit moment definitief uitgewerkt. De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren. Hiernaast ziet u hoe het proces van deze regeling verloopt tot TEK opent.

Lees meer artikelen in deze categorie