Nieuwe wet aangenomen tegen greenwashing

feb 1, 2024 | Nieuws

Het Europees Parlement heeft op 17 januari 2024 een richtlijn goedgekeurd die de etikettering van producten moet verbeteren en het gebruik van misleidende milieuclaims moet verbieden. 

 Deze richtlijn moet consumenten beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en hen helpen betere aankoopkeuzes te maken. Om dit doel te bereiken, wordt een aantal problematische marketinggewoonten rond greenwashing en de vroegtijdige veroudering van goederen toegevoegd aan de EU-lijst met verboden handelspraktijken. 

De nieuwe regels zijn bedoeld om productverpakkingen duidelijker en betrouwbaarder te maken. Zo wordt het gebruik van ongefundeerde milieuclaims verboden en is het niet meer toegestaan om door emissiecompensatieregelingen aan te geven dat een product een positief effect heeft op het milieu. Producenten mogen producten alleen nog maar ‘groen’ aanbieden als het hele product echt duurzamer is dan conventionele producten en bijvoorbeeld is gecertificeerd door een betrouwbaar keurmerk. 

Volgende stappen

De regels moeten nu ook definitief worden goedgekeurd door de Raad. Daarna wordt de richtlijn bekendgemaakt in het Publicatieblad en krijgen de lidstaten 24 maanden de tijd om deze in nationaal recht om te zetten. 

Meer informatie is te vinden op de website van het Europees parlement.