NETEX 2023:

feb 1, 2023 | Uncategorized

De speerpunten voor het nieuwe verenigingsjaar

2022 is afgesloten, tijd om vooruit te kijken en plannen te maken voor 2023. Helaas begint dit jaar niet zonder zorgen – personeelstekort en de energieprijzen zijn hot topics in Nederland en ook in onze sector. Des te meer reden voor NETEX om in 2023 voortvarend aan de slag te gaan. NETEX verbindt leden en verzamelt en verspreidt kennis. Daar worden de activiteiten komend jaar op afgestemd. We hebben voor 2023 zes speerpunten benoemd.

De zes speerpunten voor 2023

Stomen als duurzaam alternatief

De impact van de kledingindustrie staat steeds hoger op de duurzaamheidsagenda. Het besef dat het duurzamer is kleding langer te gebruiken in plaats van steeds nieuw te kopen neemt toe. De stomerij draagt bij aan duurzaam kleding gebruik. We gaan onderzoeken hoe we goed kunnen inspelen op de duurzaamheidsontwikkeling en de stomerij hierin kunnen positioneren. Wellicht leidt dit tot een duurzaamheidscampagne, maar hierover gaan we dit jaar met elkaar in gesprek.

De energietransitie

Een onderwerp dat de gemoederen, terecht bezighoudt. Op korte termijn vragen de hoge energieprijzen om keuzes en aanpassingen in de manier van werken. En op termijn gaat Nederland van het gas af. Wat worden dan de alternatieven? En wat is de beste keuze? Vraagstukken waar we in 2023 mee aan de slag gaan.

Commercie optimaliseren

Juist bij stijgende productieprijzen is het cruciaal om scherp te zijn op de commercie. Een prijsbeleid met afgewogen keuzes vanuit kostprijzen en marktkansen. Ontwikkelen van nieuwe diensten om de waarde per klant te vergroten of om nieuwe klanten aan te trekken. Denk aan nieuwe productstromen of slimme logistieke oplossingen. Hier liggen volop kansen en hier wordt het verschil gemaakt.

Arbeidvoorwaarden

Hoog op de agenda staat een nieuwe CAO. De huidige CAO loopt nog tot eind dit jaar. De ambitie is de CAO op onderdelen te moderniseren zodat deze weer goed aansluit bij de realiteit in onze branche. De medewerkerspopulatie in onze branche is aan het verouderen, hierop moet de CAO goed inspelen. Ook vraagstukken rondom ziekte en ARBO verdienen aandacht. Naast de CAO speelt de nieuwe pensioenwet.

Werven nieuwe leden

Nieuwe stomerijen komen op. Opgezet door ondernemers die steeds vaker geen historie in het stomerij vak hebben. Deze nieuwe ondernemers weten onze branchevereniging niet goed genoeg te vinden. In 2023 gaan we gericht nieuwe leden werven om zoals brancheorganisatie een goede afspiegeling van de sector te blijven.

Meer contact tussen leden

In 2023 gaan we gaan meer sessies organiseren rond onderwerpen die op dat moment interessant zijn voor onze business. Sessies waarin leden het gesprek onderling aangaan. Door samen op te trekken staan we sterk in een uitdagende markt. De communicatie naar leden wordt interactiever. Hieraan draagt het communicatieplatform Textielservice.info bij. Ook gaan we gericht werken het versterken van de persoonlijke relaties tussen bestuur, de medewerkers van het secretariaatsbureau en de leden. Wij hopen u te begroeten op de verschillende bijeenkomsten van NETEX in 2023.

Lees meer artikelen in deze categorie