Netcongestie maakt van iedere ondernemer een energieondernemer

mei 27, 2024 | Nieuws

Ons stroomnet raakt overbelast. Dit heet netcongestie. Ondanks forse investeringen in de uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten, groeit de vraag harder dan netbeheerders kunnen bijbouwen. De verwachting is dat dit voor 2030 nog niet opgelost is. Maar in 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Als ondernemer is het dus belangrijk om nu al maatregelen te nemen. Dit geldt zowel voor de grootverbruikers als de kleinverbruikers van elektriciteit.

De gevolgen van netcongestie
Het belangrijkste gevolg van netcongestie is dat nieuwe bedrijven geen aansluiting krijgen op het net. Bestaande bedrijven kunnen hun aansluiting ook niet uitbreiden. Maar ook verduurzaming wordt een stuk ingewikkelder. Op dit moment staan ruim 9.000 bedrijven al enige tijd op de wachtlijst voor een stroomaansluiting, of een uitbreiding hiervan. Een ander gevolg is het ontstaan van storingen tijdens piekuren, het niet kunnen terugleveren van opgewekte energie en in sommige gevallen zullen netbeheerders de stroom voor een korte periode afschakelen om defecten te voorkomen. Dit verstoort niet alleen bedrijfsprocessen, maar vertraagt ook de groei van bedrijven, wat weer impact heeft op een gezond vestigingsklimaat.

Netbeheer Nederland
Netbeheer Nederland heeft een capaciteitskaart online geplaatst waarop de transportcapaciteit kan worden bekeken. Op deze kaart is te zien waar er nog beschikbaarheid is, waar congestiemanagement nog toegepast zou kunnen worden en waar op dit moment niets meer mogelijk is. De actuele kaart kan hier worden bekeken.

Netbeheer Nederland geeft aan dat ondernemers zo open en transparant mogelijk worden meegenomen in de dilemma’s en uitdagingen. Ondernemers kunnen onder andere het volgende verwachten:

  • Intensivering samenwerking met VNO
  • Flextenders
  • Doorontwikkeling van de congestiekaart
  • Nationale Uitvoeringsagenda voor versnellen bouwopgave
  • Investeringsplannen
  • Kaders Energyhubs
  • Doorontwikkeling nieuwe contractvormen

Aanvullend benoemt Netbeheer Nederland nog drie ontwikkelingen en mogelijkheden: 

  1. Congestiemanagement: Netbeheerders kunnen grote bedrijven verplichten om – tegen vergoeding – flexibiliteit aan te bieden.
  2. Maatschappelijk prioriteren: Netbeheerders kunnen voortaan voorrang geven aan projecten die van maatschappelijke waarde zijn. Als eerste krijgen zogenoemde congestie-verzachters, zoals batterijsystemen die zorgen dat er meer capaciteit bij komt voor andere gebruikers, voorrang. De tweede categorie betreft veiligheid met als voorbeelden defensie, politie en acute gezondheidszorg. De derde categorie ziet op meerdere basisbehoeften zoals drinkwater en onderwijs.
  3. Aansluittermijnen: In de meeste gevallen geldt, afhankelijk van de omstandigheden, voor grote afnemers een termijn tot 52 weken om een aansluiting te realiseren.

Iedere ondernemer wordt een energieondernemer
Netcongestie zal niet zomaar verdwijnen en zal iedere ondernemer raken. Het energiesysteem zal in zijn geheel veranderen en de impact vraagt om een verandering van het gedrag als maatschappij en hoe er wordt omgegaan met energie.
Een definitieve oplossing is er nog niet, maar ondernemers wordt aangeraden om pro-actief aan de slag te gaan met het eigen energieverbruik en mogelijkheden te bekijken. Op de website van ondernemen.nl is een speciale pagina aangemaakt met praktische oplossingsrichtingen voor ondernemers.