Nedlin is klaar voor de toekomst met een nieuwe duurzame fabriek

sep 27, 2023 | Innovatie

Wasserij Nedlin is behoorlijk aan het groeien. Om deze groei aan te kunnen heeft het Limburgse familiebedrijf onlangs een gloednieuwe fabriek voor de healthcare tak van het bedrijf geopend. Bij de bouw lag de nadruk op duurzaamheid, efficiëntie en betere werkomstandigheden.

“Groei van de onderneming is de belangrijkste reden voor de bouw van een nieuwe fabriek,” zegt directeur Stef de Win. Nedlin is opgesplitst in de takken healthcare, hospitality en industry. “We hebben meer capaciteit nodig binnen alle bedrijven.” Vandaar dat de industrie tak van het bedrijf in 2018 en 2019 al is uitgebreid. De healthcare tak van Nedlin huisvestte voorheen in dezelfde fabriek als de hospitality tak. Met de bouw van de nieuwe wasserij ontstaat er ook ruimte voor hospitality om te groeien.

Naast capaciteit is duurzaamheid een belangrijke reden voor de bouw van een nieuwe fabriek. “We denken dat het duurzamer en slimmer kan.” Daarmee doelt de Win op energiebesparende en circulaire maatregelen en op het verbeteren van de werkomstandigheden. “De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Door onze arbeidsomstandigheden te verbeteren, maken we het bedrijf aantrekkelijker voor nieuw personeel.”

Daarnaast is een duurzamere fabriek aantrekkelijk voor klanten. “De wasserij is een groot energieverbruiker in de keten. Als we onze co2 impact verlagen is dat voor de hele keten een aanzienlijk deel.”

Vandaar dat de fabriek de ambitie heeft om de co2 uitstoot met 45 procent te verlagen. “Dat is gigantisch,” aldus de Win. “Dat proces loopt nog, maar het gaat zeker lukken.” De verduurzamingsslag van Nedlin sluit aan bij de Europese ambitie. “We lopen zelfs voor op planning.”

CO2 besparen

De grootste co2 besparingswinst in het productieproces behaalt de fabriek met drie maatregelen: water zuiveren, warmte terugwinnen met warmtewisselaars en energie opwekken met zonnecellen.

Nedlin heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Deze verzamelt het gebruikte water van de nieuwe fabriek, maar ook van de hospitality wasserij aan de overkant van de straat. “Dat water zuiveren we tot bijna drinkwaterkwaliteit,” legt de Win uit. “Al het water wat we vroeger naar het riool stuurde gebruiken we nu opnieuw.”

In dat water zit een hoop restwarmte: zo’n 40 graden. Die temperatuur kan worden hergebruikt. Zo wordt ook de warmte de vrij komt bij onder andere het mangelproces middels warmtewisselaars teruggewonnen. De Win: “Restwarmte kan je opslaan in water. Hierdoor hoeven we in ons was proces nagenoeg geen warmte meer toe te voegen.”

Als derde belangrijke duurzaamheidsmaatregel is het dak van de enorme fabriekshal volgelegd met zonnepanelen, waardoor het grootste deel van de elektriciteit groen kan worden opgewekt.

Naast het productieproces is er veel aandacht gegaan naar het verduurzamen van het hele gebouw. “Het gebouw is Breeam outstanding gecertificeerd, een keurmerk dat iets zegt over de duurzaamheid van het gebouw,” aldus de Win. Voor de wasserij betekent dat, dat het heel goed geïsoleerd is, warmte wordt teruggewonnen en 170 energiemeters zijn geïnstalleerd. Daardoor is het mogelijk om live te zien waar energie verbruikt wordt.

Robotisering

De nieuwe wasserij kan 600.000 kilo was per week verwerken en dat wordt gedaan op een oppervlakte van 20.000 m2 verspreid over meerdere verdiepingen. Om die enorme hoeveelheden was te verwerken maakt Nedlin gebruik van moderne robotiseringstechnieken.

Zo sorteren robots voor een deel de vuile was, worden handdoeken automatisch opgevouwen en is de opslag van goederen en uitgifte van orders volledig geautomatiseerd. “Daar komt geen mens aan te pas.” Volgens de Win zijn deze innovaties belangrijk voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. “Het hoogrepetitieve werk dring je terug en de fysieke omstandigheden probeer je ergonomisch te verbeteren. Ook verwerk je met dezelfde mensen, een groter volume. Als je aan het groeien bent valt dat mooi samen.”

In het ontwerp van het gebouw is ook rekening gehouden met de warmte die vrijkomt bij het wasproces. De Win: “Het gebouw is duurzaam en hoog. Door de goede isolatie komt warmte van buiten niet naar binnen. De warmte zit hoog in het gebouw en komt daardoor niet bij de mensen. Verder zorgt een goed ventilatiesysteem voor de afvoer van warme lucht en de toevoer van frisse lucht.”

Foto: Jordi Huisman

Koninklijke opening

Op 21 september was de officiële opening. De gloednieuwe fabriek en haar medewerkers konden rekenen op koninklijk bezoek. Koning Willem Alexander was namelijk aanwezig in het Limburgse Elsloo om de nieuwe wasserij te openen. In het bijzijn van de burgemeester en de commissaris van de koning opende Willem Alexander de fabriek. Vervolgens kreeg hij een rondleiding door de fabriek en vertelde verschillende werknemers over het duurzame wasproces. “Dat de koning aanwezig was bij de opening is de kroon op ons werk,” vertelt de Win trots. “Voor onze medewerkers en iedereen die meegewerkt heeft aan dit project voelt dat zo.”

Foto: Jordi Huisman | Koning Willem Alexander opent de nieuwe fabriek van Nedlin

Lees meer artikelen in deze categorie