Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024

feb 2, 2024 | Nieuws

Het ondernemingsklimaat in Nederland is een veelbesproken onderwerp, waar VNO-NCW en MKB-Nederland de nodige zorgen over hebben. Richting de formerende partijen benadrukken zij dan ook sterk het belang daarvan. Daarom houden zij een nationale peiling onder ondernemers.

Ondernemers moeten het in Nederland immers wel kunnen blijven verdienen. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven waarbij de rol van ondernemerschap en investeringen van ondernemers onmisbaar zijn. Maar willen ondernemers nog wel investeren in dit land?

Over deze en andere vragen gaat de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat die VNO-NCW en MKB-Nederland nu voor de tweede keer laten uitvoeren. Door deze peiling jaarlijks te herhalen kunnen zij een goed beeld opbouwen van de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in ons land.

Graag horen VNO-NCW en MKB-Nederland van ondernemingen hoe zij het Nederlandse ondernemingsklimaat beoordelen, in hoeverre dat klimaat van invloed is op (de toekomst van) het bedrijf en welke thema’s en (omgevings-)factoren daarbij met name een rol spelen. De uitkomsten van de peiling kunnen zij gebruiken in hun lobby.

Belangrijk is dat alle sectoren, regio’s en grootteklassen van bedrijven in de enquête goed vertegenwoordigd zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland zouden het daarom zeer op prijs stellen als onze leden hieraan willen deelnemen. Voor deelname gebruik onderstaande link naar de peiling:

Het beantwoorden van de vragen kost slechts enkele minuten. De peiling sluit 9 februari 2024.