Covid op de lange termijn

mrt 14, 2023 | HR

Corona is al een paar jaar onderdeel van het dagelijks leven voor velen. Inmiddels verschijnen steeds meer onheilspellende berichten over mensen die geïnfecteerd zijn geraakt en te maken kregen met zogenaamde Long-Covid verschijnselen. Na een Corona-infectie volgt dan een periode met klachten die mensen zowel geestelijk als lichamelijk ondermijnen. Die periode kan heel lang duren en de klachten worden soms chronisch. Ook veel jonge mensen hebben hiermee te maken.

Uit een grootschalig onderzoek in de VS bleek dat het risico van hersen-, zenuw-, hart-, long-, bloed-, nier-, insuline- en spieraandoeningen bij elke nieuwe besmetting toeneemt. De gevolgen van long-Covid zijn volgens onderzoekers uit de gezondheidszorg “even ernstig als de langetermijneffecten van traumatisch hersenletsel”. De maatschappelijke gevolgen van long-Covid gaan meetellen door toenemend uitval en arbeidsongeschiktheid. Het wordt duidelijk dat de grote aantallen langdurig zieken extra economische schade veroorzaken, extra zorgkosten meebrengen en vooral ook extra druk op de zorg als geheel opleveren.

Inmiddels werkt de Nederlandse overheid aan vergoedingen voor zorgmedewerkers met long-Covid. Ook wordt de herstelzorg tot 1 augustus 2023 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket voor ziektekosten. Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van patiënten om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Lees meer artikelen in deze categorie