Lagere TEK-subsidies door lagere energieprijzen

mrt 15, 2024 | Nieuws

Heeft u als ondernemer een voorschot Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) ontvangen? Dan is de kans groot dat u (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen.

Waarom? De energieprijzen zijn aanmerkelijk lager dan toen u destijds de aanvraag indiende en waarmee de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toen mee heeft gerekend. Als gevolg hiervan blijkt dat om en nabij 95% van de ondernemers die een voorschot ontvingen, nu (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen. De definitieve TEK-subsidie wordt vanaf half maart door de Rijksdienst vastgesteld. Bij de vaststelling van de subsidie wordt uitgegaan van gemiddelde energieprijzen en verwacht verbruik, niet van werkelijke gegevens.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft eind februari jongstleden de definitieve modelprijzen voor 2023 bekend gemaakt:

De modelprijs 2023 voor gas: € 1,36
De modelprijs 2023 voor elektriciteit: € 0,36

De modelprijzen zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer artikelen in deze categorie