Hoofdlijnenakkoord bevat positieve punten voor ondernemers

mei 16, 2024 | Nieuws

Op 15 mei 2024 sloten de formerende partijen voor het nieuwe kabinet een onderhandelaarsakkoord. Het akkoord, 26 pagina’s lang, bevat tien hoofdstukken waarin op verschillende plekken maatregelen worden aangekondigd die direct voor ondernemers van belang zijn.

De presenterende partijen hebben niet alleen aandacht voor ondernemerschap, maar het akkoord ademt ambitie om het ondernemerschap in Nederland te ondersteunen.
De belangrijkste punten:

  • Eerdere fiscale plannen gaan niet door of wordt fors teruggebracht. Dit betreft de inkoop van aandelen, verhoging van box-2, versobering van de mkb-winstvrijstelling en de extra verhoging van de CO2-heffing.
  • De verhoging wordt teruggedraaid van de 3de, 4de en 5de schijf energiebelasting op aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030.
  • Verlagen energiebelasting 1ste en 2de schijf op aardgas met 2,82 cent per m3.

Lees hier de tekst van het akkoord.

Veel thema’s moeten nog worden uitgewerkt in concrete beleidsprogramma’s. In de vele reacties op het akkoord wijst men er dan ook op dat de haalbaarheid en effecten pas goed beoordeeld kunnen worden als de details bekend worden.

Lees meer artikelen in deze categorie