FTN overweegt het lidmaatschap van ETSA: Wat zijn de voordelen?

jan 29, 2024 | Ondernemen

De European Textile Services Association, oftewel ETSA, is een Europese belangenbehartiger van de textielservice-industrie. FTN overweegt het komende jaar lid worden van ETSA. Wat is daar het voordeel van? 

Wat is ETSA?

ETSA heeft zichzelf als doel gesteld om Europese wetgeving te beïnvloeden in het voordeel van de textielservice-industrie. Dat doet ETSA door geplande Europese wetgeving te monitoren en daarop te reageren. Daarnaast is ETSA een platform voor het uitwisselen van kennis en best practices.

Wat zijn de voordelen van ETSA-lidmaatschap?

De voordelen van een lid worden van ETSA zijn te onderscheiden in drie steekwoorden: netwerken, beïnvloeden en zichtbaarheid.

Allereerst biedt ETSA haar leden de mogelijkheid tot netwerken, zowel online als offline. Dat doet de organisatie door webinars, events en werkgroepen te organiseren. Daarin staat het uitwisselen van best practices en de resultaten van belangrijke studies centraal. ETSA kiest de thema’s van de webinars en events in overleg met de nationale verenigingen en aangesloten bedrijven. Het belangrijkste event is het ETSA congres.

Misschien wel het belangrijkste voordeel van een ETSA-lidmaatschap is de toegang tot lobby. ETSA heeft onlangs een nieuwe lobby-werkgroep opgericht, bestaande uit wasserijen, textielbedrijven en chemicaliënleveranciers, die aankomende nieuwe EU-wetgeving zal monitoren. ETSA heeft een proactieve houding ten opzichte van nieuwe wetgeving. Het doel is om op nationaal niveau samen te werken en zo op Europees niveau wetgeving te beïnvloeden.

Zowel het netwerken als het lobbyen doet ETSA met belangrijke Europese organen, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Europese Economisch en Sociaal Comité. Daarnaast onderhoudt ETSA-contacten met gezondheids- en veiligheidsorganisaties, Europese en internationale brancheverenigingen en andere textiel- en textielserviceorganisaties. 

ETSA

Door je als nationale branchevereniging aan te sluiten bij ETSA vergroot je de zichtbaarheid van je branche. ETSA heeft een groot online bereik en wordt serieus genomen door media zoals de gerenommeerde politieke nieuwssite Politico.

Wie zijn er lid van ETSA?

Aan ETSA zijn verschillende partijen verbonden. Allereerst zijn nationale brancheverenigingen verbonden aan de Europese organisatie. Onder andere de Franse, Italiaanse, Duitse, Belgische, Deense en Noorse evenknie van FTN zijn lid van ETSA.

Daarnaast zijn wasserijen als CWS, Alsco en Bardusch aangesloten. Ook leveranciers van detergenten, stoffen en machines, zoals Christeyns, Kannegiesser en Van Moer hebben zich verbonden aan ETSA. Ook het onderzoeksinstituut WFK zich verbonden aan de belangenorganisatie.

De combinatie van deze partijen uit de branche zorgen ervoor dat ETSA ogen en oren heeft op elk niveau. ETSA doet kennis op bij de verschillende partijen en belanghebbenden in de branche en gebruikt dat als input voor lobbystrategieën.

Wat zijn de thema’s waar ETSA zich mee bezighoudt?

Aangezien Europese wetgeving in hoog tempo vergroeningsmaatregelen voorschrijft is het vanzelfsprekend dat duurzaamheid hoog op de agenda staat bij ETSA. Environmental sustainability is daarom een van de commitments van ETSA. Daaronder vallen het opnemen van duurzaamheid in het businessmodel en het verlagen van de carbon footprint.

Een tweede commitment is corporate responsibility. Daaronder verstaat ETSA het faciliteren van een veilige werkomgeving voor werknemers op basis van internationale afspraken en verdragen.

FTN is al aangesloten bij CINET, waarom zou het ook lid worden van ETSA?

Hoewel FTN momenteel al aangesloten is bij CINET, overweegt het lidmaatschap bij ETSA om verschillende redenen. Waar CINET zich wereldwijd richt op kennisdeling en innovatie binnen de textielverzorgingssector, ligt de focus van ETSA specifiek op het delen van kennis tussen EU-landen en lobbywerk binnen Europa. Dit is van bijzonder belang voor Nederlandse textielverzorgers vanwege de voortdurende invloed van Europese wetgeving, met name op het gebied van klimaatregulering. ETSA doet haar best om invloed uit te oefenen op wetgeving die voor de textielservice-industrie relevant is. Een lidmaatschap van ETSA is dus een indirecte stoel aan de onderhandeltafel.

In september 2022 agendeerde ETSA het belang van Europese textielverzorgers en de energie die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Destijds waren de gasprijzen op een recordhoogte. Als gevolg stegen de kosten van de sector flink in de meeste EU-landen. ETSA is een lobbycampagne gestart om te benadrukken dat de textielverzorgingssector een cruciaal onderdeel is van de infrastructuur van essentiële industrieën, zoals de gezondheidssector. Door gebruik te maken van informatie verstrekt door leden, was ETSA in staat om van een drietal landen de hoge kostenstijgingen uiteen te zetten, maar ook het belang van de sector voor dat land te benadrukken. Uiteindelijk is met de lobby een prijsplafond afgedwongen en de textielverzorgingsindustrie als essentiële industrie te gepositioneerd.