FTN 2023:

feb 1, 2023 | Uncategorized

De speerpunten voor het nieuwe verenigingsjaar

2022 was geen makkelijk jaar – met de TEK-regeling klaar kan de blik op de toekomst. FTN heeft een volle agenda van onderwerpen om in 2023, samen met de leden aan succes te werken. Door samen op te trekken kunnen we meer bereiken. Hier de belangrijkste speerpunten voor 2023 op een rij.

De wasserij als oplossing in de duurzaamheidsontwikkelingen

Duurzaamheid is een belangrijk thema in Nederland. De impact van textiel en textielreiniging staat steeds prominenter op de duurzaamheidsagenda. Voor FTN een kans om professionele wasserijen neer te zetten als een deel van de oplossing. Duurzaamheid is het meest gebaat bij langer gebruik van textiel en minder gebruik van disposables. Dit vereist textiel van hogere kwaliteit en een manier van reinigen die een zo’n beperkt mogelijke impact op het milieu heeft (water, afval, energie). Hier liggen kansen voor onze sector. De uitdaging is de duurzaamheidsbijdrage van wasserijen beter voor het voetlicht te brengen en tegelijkertijd als branche steeds te blijven innoveren om onze business te verduurzamen. Een mooi voorbeeld is het wassen op lagere temperaturen. En er zullen nog veel meer kansrijke innovaties volgen.

Positie verwerven bij de relevante besluitvorming

Mede vanuit de duurzaamheidsontwikkeling maar ook vanuit andere uitdagingen, zoals de energietransitie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is op verschillende plekken wet- en regelgeving in de maak die ook effect heeft op onze sector. Het is belangrijk dat we aan de juiste tafels zitten om onze belangen te vertegenwoordigen. Concreet zijn er nu ontwikkelingen rondom wetgeving over textielverduurzaming. De voordelen van duurzaam gebruik boven recycling is een van de thema’s die wij agenderen. Als ook het voordeel van professioneel wassen van bedrijfskleding.

Subsidie en onderzoeksgelden

De energietransitie en de behoefte aan het terugdringen van microplastics in afvalwater zijn voorbeelden van vraagstukken die vragen om technologische ontwikkeling en het meten van impact van verschillende technieken en werkwijzen. Het is daarom belangrijk om onderzoek te doen. We onderzoeken de mogelijkheden om subsidies en onderzoeksgelden aan te trekken voor onze sector.

Marktverruiming

De centrale vraag van iedere onderneming, hoe blijf je op een winstgevende manier ondernemen en bouwen aan een gezonde toekomst. De afgelopen periode zijn de kosten flink gestegen. Hierdoor is het extra belangrijk om goed in te zetten op het bouwen van winstgevende klantrelaties. De uitdaging voor velen is om een omslag te maken van een kostprijsgedreven toeleverancier naar een waardegedreven partner van klanten. Hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten om klanten te ontzorgen en waarde toe te voegen en ontstijgen we de harde prijsconcurrentie?

Arbeidsvoorwaarden

2023 is het laatste jaar van de lopende CAO. Tijd om afspraken te maken voor een nieuwe CAO. Belangrijk onderwerp hierbij is het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever in de concurrentie op de arbeidsmarkt. Ook de relatief hoge leeftijd van onze medewerkers vraagt om aandacht in de CAO. Bij de CAO- besprekingen is een belangrijke vraag hoe te voorkomen dat schaarste op de arbeidsmarkt leidt tot beperking van de groeimogelijkheden van onze sector.

Kwaliteit

Het is tijd om ons eigen kwaliteitsschema Certex te evalueren. Certex is in de zorg een standaard geworden, dit houden we vast. Daarnaast kijken we of het mogelijk en waardevol is om Certex ook in de horeca in te zetten.

Evaluatie kostenprognose

De in 2022 herontwikkelde en geïntroduceerde methodiek voor kostenprognoses gaan we in 2023 evalueren. We onderzoeken de waarde voor de leden en kijken naar het gebruiksgemak. Waar nodig stellen we verbeteringen voor.

Kostprijsberekening

Als laatste punt blijven wij alle leden aanmoedigen om veel aandacht te besteden aan kostprijs berekening en om op basis daarvan een professionele invulling te geven aan de diensten die wij als totale wasindustrie en ieder bedrijf specifiek kunnen bieden. Het uitgangspunt is dat het bedrijf prijzen aanbiedt die echt nodig zijn om je bedrijf gezond te maken of te houden. Een gezond bedrijf betekent immers continuïteit voor de klanten, voor de ondernemer zelf en de medewerkers.