EU-verkiezingen: ondernemers willen vermindering regeldruk

mei 10, 2024 | Nieuws

In de aanloop naar de Europese verkiezingen bevroeg VNO-NCW het bedrijfsleven over hun prioriteiten in Europa. Uit deze Europa-enquête van het opinieblad Forum, gehouden onder ruim 1.600 ondernemers , komt naar voren dat ruim acht op de tien ondernemers de regeldruk binnen de Europese Unie te hoog vindt. De helft van de ondernemers vindt dat de EU zich in de komende vijf jaar vooral moet inzetten om de regeldruk te verlagen.

Vanuit de peiling van Forum geeft 83 procent van de ondernemers aan dat zij 6 juni gaan stemmen. Hierbij weet 36 procent nog niet op welke partij zij gaan stemmen. Naast het verminderen van de regeldruk, is volgens ondernemers op het gebied van klimaat en energie ook actie nodig voor een gezamenlijk EU-beleid. Van de ondervraagden zegt zelfs 49 procent dat dit het voornaamste beleidsterrein is waar de EU moet toewerken naar één gezamenlijk beleid.

De meerderheid van de ondernemers (53 procent) geeft aan dat de EU en toegang tot de interne markt van belang zijn voor de eigen onderneming. Toch is ook hier nog genoeg te verbeteren. Vooral op het gebied van vergunningverlening (27 procent), fiscaliteit (26 procent) en toezicht en handhaving (25 procent) zitten de voornaamste verbeterpunten. Wat betreft het laatste is het verschil in uitwerking van Europese regelgeving door afzonderlijke lidstaten, een punt van zorg.

Kijk op de website van MKB voor meer uitslagen van de enquête.

Lees meer artikelen in deze categorie