EU-Raad keurt richtlijn recht op reparatie definitief goed

jun 7, 2024 | Nieuws

De Europese Raad heeft een richtlijn goedgekeurd die de reparatie van kapotte of defecte goederen bevordert, ook wel bekend als de richtlijn recht op reparatie. De consument kan producten voortaan eenvoudiger laten repareren in plaats van ze te vervangen en reparatie­diensten worden toegankelijker, transparanter en aantrekkelijker. Met deze goedkeuring is de laatste stap in het wetgevingsproces gezet.

Eenvoudig laten repareren
De richtlijn bevat een reeks instrumenten en stimulansen om reparatie aantrekkelijker te maken voor de consument. Producenten worden bijvoorbeeld verplicht producten te repareren als dit technisch mogelijk is, er komt een vrijwillig reparatieformulier met duidelijke informatie over het reparatieproces (termijnen, prijzen enz.), consumenten kunnen via een Europees onlineplatform eenvoudig reparatiediensten vinden, en de wettelijke garantie wordt met 12 maanden verlengd als consumenten voor reparatie kiezen in plaats van voor vervanging.

De lijst van repareerbare producten kan in de toekomst worden uitgebreid: telkens wanneer de Commissie nieuwe repareerbaarheids­voorschriften invoert voor bepaalde producten, worden deze in de nieuwe richtlijn opgenomen.

Volgende stappen
Met deze goedkeuring is de richtlijn formeel aangenomen. Na ondertekening door de voorzitter van het Parlement en de voorzitter van de Raad wordt zij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn treedt 20 dagen daarna in werking. Vanaf de inwerking­treding hebben de lidstaten 24 maanden om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Achtergrond
De Commissie diende dit voorstel in op 22 maart 2023 als onderdeel van de nieuwe consumenten­agenda en het actieplan voor de circulaire economie. Het vult andere recente wetgevings­initiatieven ter bevordering van duurzame consumptie aan. Voorbeelden daarvan zijn de verordening duurzame producten (voor meer repareerbare producten) en de richtlijn over het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie (voor beter geïnformeerde aankoop­beslissingen).