ETSA overweegt werkgroep research & development

mei 27, 2024 | Nieuws

De Europese belangenbehartiger voor textielservicebedrijven ETSA overweegt de installatie van een werkgroep voor onderzoek en ontwikkeling. Tijdens een eerste bijeenkomst in Keulen kwamen vertegenwoordigers van de nationale associaties (waaronder FTN) en verschillende bedrijven bijeen.

Hoofdpunt van de agenda waren de presentaties van de nationale organisaties over hun onderzoeksagenda’s. Daarnaast werd aandacht besteed aan de Europese Horizon subsidies en de manier waarop textielservicebedrijven en hun ondernemersverenigingen projectvoorstellen kunnen indienen via het ‘Europese Technologie Platform voor de toekomst van textiel en kleding’ (afgekort: Textile ETP).

De bijeenkomst werd positief geëvalueerd. Nagedacht wordt hoe de bijeenkomst een goed vervolg kan krijgen. ETSA kent meerdere groepen waarin leden samenwerken aan specifieke thema’s. Voorbeelden zijn de lobbywerkgroep en de stuurgroep communicatie. De oprichting van een groep specifiek voor onderzoek en ontwikkeling is een van de mogelijkheden.