Duidelijkheid over PAWW

apr 17, 2023 | HR

deze is blijven gelden sinds 1 oktober 2022

Er is duidelijkheid over de geldigheid van de PAWW. De werking van de PAWW is blijven doorlopen. Bijdragen worden echter niet geïnd. Voor werknemers betekent het dat ze gewoon aanspraak kunnen maken op de regeling.

De uitleg is als volgt: Hoewel de cao PAWW nog niet algemeen verbindend is verklaard (avv) is deze wel tijdig aangemeld. De avv-procedure loopt momenteel. Totdat de cao PAWW algemeen verbindend is verklaard worden de bijdragen niet geïnd. De reden hiervoor is artikel 24 lid 3 van de cao PAWW dat luidt als volgt: De bijdrage komt volledig voor rekening van de werknemer.

De verplichting van de werknemer om bij te dragen geldt alleen wanneer daaraan een algemeen verbindend verklaarde cao Private Aanvulling WW en WGA ten grondslag ligt. Daarom is er momenteel geen grondslag voor werkgevers om premie in te houden bij hun werknemers en wordt er door SPAWW ook geen premie geïnd bij werkgevers (dat geldt voor zowel gebonden als ongebonden werkgevers);

Werknemers worden hierdoor niet in hun belangen geschaad. SPAWW neemt het avv-gat voor haar rekening. Werknemers verliezen geen rechten/aanspraken in de avv-loze periode.

Lees meer artikelen in deze categorie