Dutch Laundry Managers bezoeken CleanLease Ooij

apr 17, 2023 | Innovatie

Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 februari jl. van de Dutch Laundry Managers (DLM) stond een bedrijfsbezoek aan CleanLease Ooij op het programma.

Rond de middag verzamelden de leden zich in deze mooie vestiging. Eerst vond de ledenvergadering plaats. Daarna nam Han Poppe, unitmanager bij CleanLease, het stokje over voor het volgende programmaonderdeel.

Tijdens de inleiding werd CleanLease Ooij geïntroduceerd. Deze unit is volledig gespecialiseerd in de verwerking van textiel voor vakantieparken. Door uitsluitend op dit segment de focus te leggen is het mogelijk de bedrijfsprocessen en de organisatie hiervan volledig op deze klanten te richten. Het textielpakket van vakantieparken is overzichtelijk en hiervan worden in verschillende samenstellingen pakketten gemaakt. De uitdaging zit hem vooral in de wisselingen in vraag- en aanbod en het beheer van het textiel.

De artikelen zijn voorzien van een UHF chip en deze registreren op artikelniveau wat schoon naar welk park gaat en vuil terugkomt. Ook de containers worden op deze wijze geregistreerd en beheerd. Deze informatie biedt ook managementinformatie aan de klanten en geeft inzicht in trends.

Het volume in Ooij kan variëren tussen circa 150 en 220 ton per week. De reserveringen van de parken in combinatie met de trends uit het verleden bieden CleanLease een goede tool om proactief de inzet van de medewerkers af te kunnen stemmen op de seizoensinvloeden. Dit vraagt om een goede samenwerking met de uitzendbureaus. Opschalen gebeurt door de bedrijfstijd te verruimen naar de avond. Het productiemanagement is er eveneens op ingericht om in roosters te werken.

Tijdens de rondgang door het bedrijf, dat erna volgde, waren de leden onder de indruk van de strakke wijze waarop werd gewerkt en hoe ook medewerkers, die de Nederlandse taal niet spreken, met eenvoudige instructies worden ondersteund in hun werk. In de schone opslag stonden grote hoeveelheden containers met linnenpakketten klaar voor de vakantieparken. Voor CleanLease Ooij kan het vakantieseizoen beginnen!

Na de rondgang werd nog een aantal stellingen ter discussie gesteld over onder meer het inzetten van tijdelijke medewerkers in een krappe arbeidsmarkt, de kunst van “niet taalgebonden” instructies, hoe houden we onze CAO voor iedereen begrijpelijk en nog een aantal specifieke onderwerpen die hieruit voortvloeiden. De gesprekstof die hierdoor ontstond werd na het bezoek aan het bedrijf onder het genot van drankje en een goede maaltijd in restaurant De Thornsche Molen in Persingen door de leden voortgezet. Met dank aan Han Poppe van CleanLease Ooij kan DLM terugkijken op een geslaagde meeting!

Lees meer artikelen in deze categorie