Schuldproblemen bij medewerkers en de rol van werkgevers: Het CWS Project Schuldhulpverlening

okt 24, 2023 | HR

De toename van schuldproblemen onder werknemers heeft de aandacht van bedrijven wereldwijd getrokken. Cijfers van financiële zorgen onder Nederlanders zijn hoog; gemiddeld heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden of achterstallige betalingen. Waarbij 80% van de werkgevers, medewerkers heeft met schulden (Deloitte, 2022). Geldzorgen kunnen tot veel fysieke of mentale klachten leiden. Zo kan het zorgen voor angststoornissen, chronische slapeloosheid, een slechtere weerstand of extreme problemen in het gezin. 

Het CWS-project Schuldhulpverlening is gestart in januari 2022 en is een innovatieve benadering, die bedrijven in staat stelt om hun medewerkers te ondersteunen bij het omgaan met schulden. Dit artikel beschrijft waarom CWS dit project heeft gelanceerd, hoe het project is aangepakt en wat de branche hiervan kan leren. Tot slot worden de resultaten van het project besproken. 

Waarom heeft CWS het project Schuldhulpverlening gelanceerd?

CWS, een toonaangevend bedrijf in o.a. Workwear en Hygiene, erkende de schuldproblematiek onder haar medewerkers. Het bedrijf realiseerde zich n dat schulden niet alleen financiële problemen veroorzaken voor individuen, maar ook psychologische stress en verminderde productiviteit op de werkplek met zich meebrengen. Daarom besloot men om actie te ondernemen en medewerkers te ondersteunen bij het oplossen van hun schulden. 

Annemieke Buitendijk, HR Business Partner verteld: In maart 2021 heb ik onderzoek gedaan naar de beïnvloedbare factoren binnen CWS welke verzuim veroorzaken. Vanuit de enquête onder alle Nederlandse medewerkers, gaf 18% van de medewerkers aan financiële zorgen/problemen te ervaren. De drempel voor medewerkers om hier eerlijk uit te komen over financiële zorgen/problemen is zeer hoog, de 18% ervaarde ik dan ook als minimale van de werkelijke problematiek. Vanuit o.a. goed werkgeverschap vond ik dat we hier echt iets mee moesten doen en kwam het idee: De CWS- Schuldhulpverlening met de CWS-Schuldhulpmaatjes. 

Hoe heeft CWS het project aangepakt?

Allereerst is er gekeken naar de wet-, regelgeving en beleid omtrent schuldhulpverlening. Om een voorbeeld te noemen, een afdeling HR krijgt een loonbeslag binnen maar mag deze niet communiceren naar betreffende manager en medewerker (AVG). Degene die het loonbeslag ontvangt mag alleen het loonbeslag uitvoeren.  

CWS heeft allereerst bewustzijn gecreëerd over het belang van schuldhulp binnen het bedrijf. Ze hebben dit gedaan door middel van interne communicatiecampagne “Kom uit je schuld”, “Ben jij financieel gezond”, presentaties en trainingen voor managers en medewerkers. Door de brede steun binnen de organisatie kon het project succesvol van start gaan. De eerste stap voor dit project was om alle leidinggevende te informeren in de problematiek, resultaten en om alert te maken op signalen die duiden op financiële problemen. Alleen op die manier kan de organisatie er snel bij zijn en kan je een medewerker de juiste ondersteuning bieden.  

Opvolgend heeft het bedrijf het project Schuldhulpverlening opgezet als een samenwerking met externe organisaties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening, te weten de Nederlandse Schuldhulproute en de budgetcoach.nl. In plaats van slechts financiële educatie te bieden, wilde men een holistische aanpak hanteren die niet alleen gericht was op het oplossen van schulden, maar ook op het verbeteren van de financiële geletterdheid van medewerkers. 

Vervolgens heeft CWS de Schuldhulpmaatjes het leven in geroepen, hieronder weergegeven:  

De schuldhulpmaatjes zijn verspreid en zichtbaar over meerdere regio’s. Om zo op een laagdrempelige manier medewerkers met een financieel lastige situatie te helpen. Door een luisterend oor te zijn en ze te begeleiden om de juiste route te volgen.  

De belangrijkste voorwaarden die CWS stelt, is dat de medewerker financiële problemen erkennen en daadwerkelijk geholpen willen worden. Daarna wordt er samengewerkt met schuldhulpverleners om individuele en gepersonaliseerde schuldplannen op te stellen voor de medewerkers. Deze plannen werden afgestemd op de specifieke financiële situatie van elke werknemer en omvatten ook financiële educatie en coaching.  

“Vanuit de enquête onder alle Nederlandse medewerkers, gaf 18% van de medewerkers aan financiële zorgen/problemen te ervaren. De drempel voor medewerkers om eerlijk uit te komen over financiële zorgen/problemen is zeer hoog, de 18% ervaarde ik dan ook als het minimale van de werkelijke problematiek.”

Annemieke Buitendijk

HR Business Partner, CWS

Het vervolg?

Binnen CWS is het beleid omtrent schuldhulpverlening echt geïntegreerd in de organisatie. Direct bij het moment van indiensttreding ontvangt een medewerker alle informatie en een leidinggevende wordt hierin getraind en gecoacht.  

Daarnaast koppelt CWS het aan internbeleid, denk aan doorstroom, duurzame inzetbaarheid, verzuim, maar aan meerdere thema’s, bijvoorbeeld: stijgende energieprijzen waarbij medewerkers tips krijgen over energie om financieel gezond te blijven. Tips over toeslagen en regelingen waar een medewerker recht op heeft. Denk ook bij: wereld niet roken dag: wat kan een medewerker besparen.  

Daarnaast zijn de Schuldhulpmaatjes tijdens de week van het geld extra zichtbaar, d.m.v. trainingen, CWS Huishoudboekje, tips bij geldzorgen, tips om te besparen bij boodschappen. etc.  

Wat kan de branche hiervan leren?

Het Schuldhulpverleningsproject  biedt een aantal belangrijke lessen voor organisaties in de branche. Ten eerste is het van cruciaal belang om bewustzijn te creëren over de schuldproblematiek en de impact ervan op medewerkers en de organisatie. Een open dialoog tussen de werkgever en werknemers kan ervoor zorgen dat het stigma rond schulden wordt verminderd en dat werknemers zich comfortabel voelen om hulp te zoeken. 

Ten tweede is samenwerking met externe schuldhulpverleners essentieel om effectieve oplossingen te bieden. Bedrijven moeten erkennen dat het oplossen van schuldencomplex en gespecialiseerd advies vereist. Het inzetten van getrainde professionals helpt medewerkers om hun financiële situatie beter te begrijpen en stappen te zetten in de richting van schuldenvrij zijn. 

Ten slotte zou financiële educatie en coaching moeten worden geïntegreerd in de schuldplannen van werknemers. Zo kunnen ze niet alleen hun schulden aanpakken, maar ook hun financiële vaardigheden versterken om toekomstige problemen te voorkomen. 

Wat is het resultaat?

Het CWS-project Schuldhulpverlening heeft positieve resultaten behaald. In 2022 hebben 12 medewerkers aangegeven financiële zorgen en problemen te ervaren. Medewerkers die deelnamen aan het programma rapporteerden gemiddeld een vermindering van 50% van hun schulden binnen een periode van 12 maanden. Bovendien gaven deelnemers aan dat ze psychologische verlichting en een verbeterde veerkracht op de werkplek hebben ervaren.

Door dit project, kunnen werkgevers niet alleen bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van werknemers, maar ook aan het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. 

Lees meer artikelen in deze categorie