HYGIENE ADVISORY COMMITTEE: CORONA-PROTOCOLLEN HANDHAVEN!

okt 21, 2022 | Onderzoek

Het CINET International Hygiene Advisory Committee heeft zich onlangs uitgesproken over de in 2020 vastgestelde corona-protocollen en vastgesteld dat deze vooralsnog gehandhaafd moeten blijven. Het comité reageert daarmee vooral op vragen die gesteld zijn inzake de adviezen omtrent het gescheiden aanleveren van met corona besmet wasgoed.

Aanleiding is het gegeven dat de corona-maatregelen (voorlopig) tot het verleden behoren; we hoeven alleen maar naar eigen inzicht de algemene adviezen op te volgen en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het loslaten van vrijwel alle maatregelen deed vragen oproepen rond het aanleveren van wasgoed.
Voorkomen blijft beter dan…..
Corona, en zeker de Omnicron-variant, blijft zeer besmettelijk. Geinfecteerde mensen worden misschien minder snel ernstig ziek van deze variant, maar ze moeten wel thuisblijven als ze klachten hebben dan wel een positieve testtuitslag hebben. Preventie blijft dus belangrijk! De in de protocollen beschreven maatregelen en adviezen zijn er op gericht medewerkers optimaal te beschermen.

Daarbij is preventieve en risicobeheersing ook nog eens een verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze verantwoordelijkheid is al langer bekend binnen de branche. Immers, de Arbocatalogus Linnenverhuur- en wasserijbedrijven bevat al sinds jaar en dag een protocol Biologische Agentia. Dat protocol leidt in voorkomende gevallen tot specifieke afspraken tussen de klant en textielverzorger, onder meer over het gescheiden aanleveren van besmet wasgoed.

Dubbele verantwoordelijkheid!

Binnen de textielverzorging geldt echter een tweeledige verantwoordelijkheid. Die voor het personeel is hierboven aangeduid. De andere verantwoordelijkheid betreft de verwerking van het textiel en het hygienisch schoon af kunnen leveren. Om met besmet wasgoed verantwoord te kunnen reinigen zijn specifieke was-/reinigingsprogramma’s een vereiste. Deze programma’s zijn eveneens in de protocollen opgenomen.

Uit recentelijk Brits onderzoek blijkt ook dat vanwege de overdraagbaarheid van het coronavirus en dus het risico van kruisbesmetting, het thuiswassen van textiel vermeden moet worden en professionele textielverzorging nodig is om het textiel verantwoord te verwerken en hygiënisch schoon af te leveren. In de nieuwsbrief van Textielbeheer van 25 maart jl. wordt over dit onderzoek geschreven.

Geen maatregelen meer maar protocollen gehandhaafd

Het is natuurlijk bijzonder fijn dat vrijwel alle coronamaatregelen ingetrokken zijn en het leven weer terug lijkt te gaan naar het “oude” normaal. Het aantal besmettingsgevallen is in de weken 11 en 12 gedaald maar ligt nog altijd boven de 310.000 gevallen per week. In diezelfde periode is het aantal IC-opnames met 18% gestegen volgens de overzichten van het RIVM. Ofwel, we zijn nog niet helemaal terug naar het “oude” normaal en dat gaat ook niet meer gebeuren. Daarom blijven de protocollen gehandhaafd. Immers, professionele textielverzorgers zijn in alle opzichten verantwoord bezig!

Protocol met corona besmet wasgoed

Het virus wordt vernietigd/gedeactiveerd in het wasproces door:

  • Thermische desinfectie – volgens tijd/temperatuur-regels
  • Chemothermische desinfectie – bij toepassing van een wasproces met door het door het CTGB goedgekeurde desinfecterende producten

Wat te doen met (besmet) wasgoed?

  • Klanten/zorginstellingen volgen eigen protocollen en leveren wasgoed zonder verdere bijzonderheden aan. Dit is conform de richtlijnen van het RIVM en de ziekenhuizen.
  • In het geval dat het wasgoed besmet is, zal het wasgoed gescheiden, in aparte en gemarkeerde zakken moeten worden aangeleverd.
  • Indien op lage temperatuur gewassen wordt, dient een desinfectant (perazijnzuur) in het wasproces toegevoegd te zijn. Anders wordt een minimum temperatuur/tijd van 800 bij 10 minuten of 700 bij 25 minuten toegepast.

In geval geen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn en/of beschreven processen niet toegepast kunnen worden, is het advies vuil wasgoed vijf dagen in afgesloten zakken op te slaan.

Lees meer artikelen in deze categorie