Circular Textile Days

jul 25, 2023 | Duurzaamheid

Op 6 juni 2023 hebben in het prachtige 1931 Congrescentrum te ’s Hertogenbosch de Circular Textile Days plaatsgevonden. Een evenement waar duurzaamheid en textiel samen werden gebracht. CleanLease, marktleider in duurzame textielverzorging, organiseerde op de mainstage twee kennissessies waarin werd ingezoomd op duurzaamheid in de keten en hoe we de transitie naar circulair textiel kunnen versnellen.

Alle ziekenhuizen staan voor de uitdaging om hun bedrijfsvoering te verduurzamen om zo de negatieve impact op het milieu te verminderen. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn onder meer afspraken gemaakt over het terugdringen van het grondstofgebruik en het beperken van het restafval. Met de keuze voor circulair en herbruikbaar textiel kunnen ziekenhuizen hun afvalberg drastisch verminderen en het energieverbruik en CO2 uitstoot aanzienlijk terugdringen.  

Toch hebben nog lang niet alle ziekenhuizen de (volledige) overstap gemaakt naar herbruikbaar en circulair textiel, terwijl er wel voldoende aanbod voorhanden is. Waar komt dat door? En belangrijker nog: hoe kunnen we die transitie met elkaar versnellen? Hierover werd in twee sessies met elkaar gesproken.

Duurzaamheid in de keten

Tijdens de eerste sessie spraken de verschillende ketenpartners met elkaar over de noodzaak van verduurzaming binnen iedere stap in de keten. Van textiel tot zeepproducenten, logistiek en uiteindelijk ook de eindgebruiker – iedereen heeft hier een stukje verantwoordelijkheid in te nemen. De conclusie kan gerust worden getrokken dat er al grote stappen zijn gemaakt. Maar er is ook nog zoveel te winnen. De industrie is nog niet altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de branche en de mate waarin zij kunnen bijdragen aan de versnelling hiervan. Eigenlijk is er bijvoorbeeld geen excuus meer om niet minimaal 20% gerecyclede materialen te verwerken in textiel. De winst die hiermee wordt behaald op het gebied van duurzaamheid is enorm!

Samenvattend laat het gesprek tijdens de eerste sessie zien dat verduurzamen een proces is dat je gezamenlijk moet oppakken. Je hebt innovators nodig die het gewoon ‘gaan doen’. Die met elkaar beslissen om niet te wachten tot een ander iets gaat doen. Samenwerking zorgt voor de versnelling. Het delen van de lusten en de lasten. Samen verliezen delen en de winst pakken. Alleen samen komen men tot de beste resultaten.

Verduurzamen van de OK

Na een korte break werd er samen verder gesproken over de verduurzaming in de zorg. De afvalberg die door de ziekenhuizen gecreëerd wordt is gigantisch. Het afval van één IC-patiënt is 17 kilo per dag. Dat zijn zeven vuilniszakken per patiënt. Het vervangen van disposables voor herbruikbare materialen lijkt een eenvoudig stap om te zetten. Ondertussen worden Green Deals gesloten, komen Green Teams als paddenstoelen uit de grond en worden mooie projectplannen gemaakt. Maar toch komen concrete casussen nog maar moeilijk op gang. Waar ligt dit aan? Het management van de ziekenhuizen zetten vol in op verduurzaming. Het verplegend personeel is voorstander. Ergens in de tussenliggende lagen bestaat nog een drempel om te kiezen voor duurzame oplossingen.

Het creëren van een olievlek-fenomeen moet helpen om concrete verduurzamingsstappen te zetten. Mooie succesvolle casussen gaan helpen om de bal te doen rollen tot deze niet meer te stoppen is. Een voorbeeld van zo’n casus is de ontwikkeling van de wasbare OK-muts, welke door de samenwerking tussen Amsterdam UMC en CleanLease succesvol is ontstaan.

De gesprekspartners in deze sessie zijn het er unaniem over eens dat er een grote rol in de oplossing ligt in het gedrag van de eindgebruiker. Bewustwording is belangrijk. Niet alleen bij verplegend personeel of het hogere management, maar binnen alle lagen van de organisatie. Alle belanghebbenden zijn het erover eens dat verduurzaming een must is. Zelfs de banken blijken bereidwillig om hierin de ziekenhuizen tegemoet te komen. Het lijkt een mooie volgende stap om met elkaar te bekijken hoe de gedragsverandering door middel van bewustwording tot stand kan worden gebracht. En om succesvolle projecten nog meer in de spotlight te brengen, zodat men elkaar hiermee kan inspireren. Zoals werd gezegd: ‘De sneeuwbal rolt, laten we met elkaar zorgen dat deze inderdaad niet meer te stoppen is!’

Bekijk de aftermovie van de Circular Textile Days 2023:

Tafelgesprekken

De tafelgesprekken tijdens de Circular Textile Days werden gevoerd door Frank Hendricks (directeur Hebo van Dijk B.V.), Merel Nieuwenburg (projectmanager kwaliteit & duurzaamheid Van Moer N.V.), Simon Lambert (directeur data management Christeyns), Tich Vanduren (mede-eigenaar en partner Frankenhuis Textielrecycling), Theo Lantinga (managinging director CleanLease), Nicole Hunfeld (programma coördinator onderzoek duurzame zorg, projectleider duurzaamheid IC en ziekenhuisapotheker IC Erasmus MC), Niek Sperna Weiland (anesthesioloog en pionier groene OK Amsterdam UMC), Bas Maier (manager Zorg MVO Nederland), Anja van Balen (sector bankier Zorg ABN AMRO Bank N.V.) en Arthur Linssen (bureaudirecteur Federatie Textielbeheer Nederland).

Lees meer artikelen in deze categorie