CIBUTEST

jun 26, 2021 | Uncategorized

Kansen voor de sector met afgekeurde producten

De textielindustrie staat voor grote uitdagingen wat betreft duurzaamheid en recycling. In de business textielsector liggen er kansen om hoogwaardige recycling te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. Cibutex en het platform “What About Textiles” spelen een belangrijke rol in deze transitie door het stimuleren van samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie. Het eerste Cibutex Event was een succesvolle bijeenkomst waarbij bestaande en potentiële leden zich konden aansluiten bij deze beweging naar een circulaire textieleconomie. Met gezamenlijke inspanningen kan de business textielsector een positieve impact hebben op het verminderen van afval, het besparen van grondstoffen en het bevorderen van een duurzame en verantwoorde productie.

Het eerste Cibutex Event in Amsterdam

Op 10 mei 2023 vond het eerste Cibutex Event plaats in Amsterdam. Het ochtendprogramma was gericht op bestaande leden en partners van Cibutex. Tijdens dit programma werden de resultaten van het eerste jaar (effectief 9 maanden) geëvalueerd. Opvallend was dat bijna 170.000 kg textiel in die periode gerecycled werd. Vervolgens werden er initiatieven en ideeën ontwikkeld om de logistiek efficiënter en duurzamer te maken.

Na de lunch schoven geïnteresseerde partijen aan. Het voornaamste doel van Cibutex is om zoveel mogelijk leden te werven, aangezien circulariteit afhankelijk is van een kritische massa aan deelnemers. Verschillende sprekers leverden waardevolle bijdragen, waarbij duurzaamheid in de horeca, recyclingmethoden en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) werden besproken. De UPV, die in 2024 in alle Europese landen geïntroduceerd moet worden, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Cibutex.

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid

Arthur Linssen gaf een update over de gevolgen van de UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid). De UPV is de overheidsmaatregel die de textielsector in feite verantwoordelijk maakt voor het verwerken van afgedankt textiel. Op basis van EU wetgeving moeten alle landen in Europa in 2024 UPV wetgeving introduceren. Een ontwikkeling die naadloos aansluit bij de doelstellingen van Cibutex.

Kansen voor recycling in de business textielsector

Het einde van de onderhoudscyclus van TSB’s biedt een grote kans voor de sector. Vanwege de relatief eenvoudige samenstelling van de producten, het beperkte aantal basismaterialen, de hoge mate van uniforme kleuren en de mogelijkheid om partijen te bundelen en aan de recyclingindustrie aan te bieden, is recycling extra interessant. Hoogwaardige recycling is hierbij essentieel. Het materiaal wordt mechanisch of chemisch gerecycled, waarna het verkregen basismateriaal wordt gebruikt voor de productie van garen en stof voor nieuwe producten. Dit vermindert de afhankelijkheid van natuurlijke grondstoffen.

Van optie naar verplichting

Het aanbieden van afgekeurde producten voor recycling lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. Maar efficiënte recycling vereist aanzienlijke hoeveelheden materiaal, meer dan wat een gemiddeld TSB kan leveren. Om deze volumes te bereiken, moeten we samenwerken en de logistiek met recyclingbedrijven afstemmen. Het is ook nodig om de beschikbare materiaalvolumes per categorie van samenstellende stoffen centraal te administreren. Daarnaast moeten we zoeken naar betere en efficiëntere processen in de hele productie- en recycleketen. Hoewel er nog onderzoek en innovatie nodig zijn, is het duidelijk dat grootschalige, hoogwaardige recycling een aantrekkelijke, duurzame en verantwoorde keuze is voor business textiel. Dit biedt de sector de mogelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een groot en complex probleem en om voorbereid te zijn op toekomstige wet- en regelgeving.

Cibutex en het platform “What About Textiles”

Cibutex is een onafhankelijke organisatie die zich richt op de transitie naar een circulaire textieleconomie. Het verbindt, coördineert en versterkt duurzame initiatieven in de business textielsector. Cibutex fungeert als kenniscentrum, stimuleert innovatie en is een netwerkorganisatie voor alle belanghebbenden in de branche. Het platform “What About Textiles” is opgezet door zes bedrijven en ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Cibutex is de partner van dit platform voor business textiel. Het platform vergemakkelijkt de vraag en aanbod van gebruikt textiel, traceert materialen voor efficiënt transport en hoogwaardige recycling.

Paula Gerritsen (Spinning Jenny) liet zien hoe zij met haar recent gestarte spinnerij in staat is om met gerecyclede materialen nieuw garen te spinnen, in Nederland.

De problemen in de textielindustrie

De textielindustrie staat momenteel onder grote druk vanwege haar negatieve impact op het milieu. Niet alleen wordt ‘fast fashion’ steeds meer bekritiseerd, maar ook de productieketens van alle consumententextiel liggen onder vuur. De grote hoeveelheden niet-herbruikbare grondstoffen en de vernietiging van producten die slechts kort worden gedragen, zijn belangrijke redenen voor deze kritiek. Het huidige model van “nemen-maken-weggooien” is niet duurzaam en past niet bij de urgentie van onze wereld, waarin duurzaamheid, hergebruik van grondstoffen en respect voor de natuur steeds belangrijker worden.

De duurzaamheid van de business textielsector

De business textielsector verschilt fundamenteel van de consumententextielsector. Een belangrijk verschil is de rol van textielservicebedrijven (TSB’s). Deze bedrijven kopen producten in bij importeurs en groothandelaren en sluiten vervolgens huur- en leasecontracten af met eindgebruikers in de horeca-, industrie- en gezondheidszorgmarkten.

TSB’s leveren niet alleen de producten aan hun klanten, maar nemen ze ook terug aan het einde van de gebruiksperiode. De producten van TSB’s hebben doorgaans een eenvoudige samenstelling, bestaan meestal uit één of twee soorten textiel en hebben zo min mogelijk details en applicaties. Ze zijn vaak monochroom (meestal wit) van kleur en gemakkelijk in grote hoeveelheden te vervoeren. Bovendien zijn deze producten na gebruik schoon, in tegenstelling tot afvaltextiel van consumenten. En in de business textielsector is er geen sprake van ‘fast fashion’, een van de meest schadelijke fenomenen in de consumentenwereld. 

Textielproductie zorgt wereldwijd voor meer CO2-uitstoot dan de zeetransport- en luchtvaartsectoren bij elkaar. Minder dan 1% van de alle textiel wordt effectief gerecycled.

Lees meer artikelen in deze categorie