Certex®: roots in de zorg!

okt 21, 2022 | Onderzoek

Het thema van dit magazine is “Gezondheidszorg”. Een artikel over het kwaliteitsmanagementsysteem Certex® is dus op zijn plaats. Immers, de oorsprong van dit systeem ligt in de zorg. In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam het systeem tot stand en werd later, toen ISO 9001 intrede deed, omgedoopt tot Certex®. Ondertussen is het schema de benchmark geworden als het gaat om textielverzorging binnen de gezondheidszorg.

Uitbesteden is een zorg minder

6Ziekenhuizen en zorgorganisaties dragen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van patiënten, bewoners en personeel. Juist in deze sector is de kans op besmetting hoog. Natuurlijk gelden er allerlei eisen om juist die veiligheid en gezondheid te borgen. Het gaat om veel aandachtspunten waarvan het textielbeheer er slechts één is maar wel cruciaal voor de continuïteit van de zorg én de veiligheid van personeel en patiënten/bewoners. Door het textielbeheer uit te besteden aan een Certex®-gecertificeerd textielservicebedrijf, kan de instelling bij deze risicofactor een vinkje zetten. Immers, als het gaat om hygiëne-eisen levert het textielservicebedrijf volgens eisen die ook vastgesteld zijn binnen de richtlijn Linnengoed Ziekenhuizen (Werkgroep InfectiePreventie, WIP). Deze richtlijn is overigens destijds gebaseerd op het Certex®-schema. Natuurlijk wordt ook voldaan aan alle andere wettelijke eisen, normen en richtlijnen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit van het textiel zelf.

Certex® biedt flexibiliteit

Alshoewel Certex® een stevig pakket aan eisen definieert om processen goed in te richten en controleren, zodat de kwaliteit van het eindproduct geborgd wordt, biedt het schema voldoende flexibiliteit om op klantniveau invulling te geven aan specifieke eisen en wensen. De hygiëne-eisen zijn hard maar op allerlei andere punten kan een eigen invulling gegeven worden aan het kwaliteitsniveau waaraan producten en dienstverlening moeten voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om afkeurnormen of om leverfrequenties. Specifieke eisen kunnen borgen dat het textiel niet alleen hygiënisch schoon is maar ook optisch fris is wat een goede uitstraling geeft voor de organisatie.

Duurzaamheid voorop

Mede door corona is het besef gegroeid dat herbruikbaar textiel duurzamer is dan disposables die enorme hoeveelheden afval veroorzaakten. Intensievere inzet van herbruikbaar textiel is hét alternatief. Door die inzet maximaal te maken, neemt de duurzaamheid alleen maar exponentieel toe omdat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. De professionele textielverzorging geeft beduidend minder CO2-uitstoot en verbruikt significant minder water en energie. Pure winstpunten dus.

Wat heeft duurzaamheid te maken met Certex®? Implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem vraagt om het doorlichten van het hele bedrijf en alle processen. Die voortdurend gemonitord, gecontroleerd en bijgesteld worden. Personeel wordt goed voorgelicht en opgeleid. Er ontstaat grip op het bedrijf waardoor zaken bijgestuurd kunnen worden voor ze echt fout gaan. Of in het geval achteraf een constatering gedaan wordt bijsturen om te voorkomen dat een fout nogmaals gemaakt wordt. Door een machine te repareren of een medewerker een betere instructie te geven. Dit voorkomt dat er steeds weer overgewassen moet worden zodat er minder onnodig verbruik en verspilling van middelen is. De processen worden efficienter en daarmee dus ook duurzamer. De klant die het wasgoed uitbesteed verbetert dus ook meteen het eigen profiel!

Lees meer artikelen in deze categorie