Kwaliteitsschema in beweging

aug 15, 2023 | Innovatie

Al jaren is Certex het leidende kwaliteitsschema in de textielverzorgingsbranche in Nederland. Het schema wordt beheerd door FTN en mettertijd aangepast op relevante ontwikkelingen.

Het is de laatste maanden wat stiller geweest rond Certex. De belangrijkste oorzaak was het plotselinge overlijden van Frank Aarts die op het secretariaatsbureau de grote kennisdrager was van het kwaliteitsdossier. Begin dit jaar is op flexibele basis Han van de Graaf aangetreden, waarmee het dossier van nieuwe energie wordt voorzien.

Han heeft een achtergrond in kwaliteit, maar is zelf niet afkomstig uit de wasserijbranche. Hij is ervaren met ISO9001 en ISO14001 als adviseur en intern auditeur in onder ander industrie, bouw en medische sectoren. Daarnaast adviseur bij certificatie voor VCA-P, een veiligheidskeurmerk in de petrochemie. Hij is dus thuis in de wereld van kwaliteit.

Hij is warm verwelkomd en wordt door leden snel wegwijs gemaakt in de relevante wetenswaardigheden van de textielservice-industrie en met name de werkprocessen en kwaliteitscontroles. Han is al stevig op stoom geraakt en veel van de leden hebben hem al in vergaderingen leren kennen.

Waar staat Certex?

Certex kent standaard een aantal overlegorganen, waaronder het de Certificaathoudersoverleg en het College van Deskundigen. Nadat een aantal bijeenkomsten in 2022 niet hadden plaatsgevonden zijn deze dit jaar opnieuw opgestart. Daarin zijn lopende zaken behandeld en is vooruitgekeken naar toekomstigen ontwikkelingen rond Certex.

Aanleiding is de contractverlenging met TÜV die dit jaar voor één enkel is afgesproken. Gebruikelijk was een driejaarstermijn. TÜV is de certificerende instelling voor Certex, en met TÜV is een exclusieve afspraak gemaakt. Daarmee is TÜV de enige certificerende instelling die Certex mag auditten. TÜV heeft eind dit jaar echter laten weten dat dit nauwelijks nog financieel haalbaar is doordat het een relatief klein schema betreft. Nadat over de afgelopen jaren ook nog een aantal deelnemers is gestopt zijn er zorgen ontstaan bij TÜV. Op dit moment lopen er constructieve gesprekken waar de verwachting uit voort komt dat de samenwerking de komende jaren naar tevredenheid zal worden voortgezet.

Certificaathouders: Certex sterk merk

In het certificaathoudersoverleg is een helder beeld naar voren gekomen. Allereerst is men overtuigd dat Certex een waardevol label is dat klanten kennen en dat klanten als voorwaarde stellen voor levering van schoon textiel. Daarnaast is het beeld dat Certex een streng schema is, maar dat dit juist goed is: verdere afbouw van de normen is ongewenst. Juist ook omdat klanten dit van het Certex gecertificeerde textielservicebedrijf verwachten.

College van Deskundigen: Certex onderscheidend goed

Ook het College van Deskundigen deelt deze beelden. Certex onderscheidt zich van ISO en RABC dit uitgaan van het afspreken van een zekere norm, waar men zich vervolgens aantoonbaar aan houdt. Certex kent absolute normen waardoor het de garantie biedt dat het textiel altijd hygiënisch schoon is.

Feit is dat de laatste jaren geen uittreders zijn geweest: het aantal deelnemers aan Certex is stabiel. Sterker, recent is een wasserij lid geworden van FTN omdat het levert aan de zorg en van een instelling de vraag had gekregen om te leveren onder Certex. In 2023 is er dus een nieuwe deelnemer aan Certex toegetreden.

‘In 2023 is een wasserij lid geworden van FTN omdat hun klanten vroegen om Certex’

Lichte groei is realistische doelstelling

In de lange historie van Certex zijn er fases geweest dat gespeeld werd met ambitieuze ideeën. Denk aan het verplichtstellen van Certex voor álle FTN leden en het idee om Certex internationaal uit te rollen. Hier zijn ook wel concrete pogingen toe gewaagd, maar deze hebben niet tot resultaat geleid. Op dit moment spelen dergelijke plannen dan ook niet. Wel is uit de gesprekken met de huidige deelnemers en de deskundigen gebleken dat er kansen zijn voor groei. Maar de impact hiervan mag niet worden overdreven. Men ziet kansen voor nieuwe deelnemers binnen de segmenten horeca en foodindustrie.

Certex Horeca en Food

Certex is van oorsprong ontwikkeld voor het segment zorg. Door het werk in de gezondheidszorginstellingen is er bij dit wasgoed een verhoogd risico op microbacteriële besmettingen. Om dit risico te minimaliseren, stelt het Certex-systeem specifieke eisen op het gebied van hygiëne. Doordat de norm NEN-EN 14065 (RABC) integraal deel uitmaakt van het Certex systeem wordt ook de bacteriologische kwaliteit gecontroleerd.

Dit zijn eisen die ook in Horeca en Food bekend zijn. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is daar een bekend begrip. Voor textiel zouden hiervoor ook specifieke eisen kunnen of eigenlijk moeten gelden, en dat is waar Certex de garantie toe kan bieden.

Dat is de inhoudelijke kant van een kwaliteitskeurmerk. De marketingwaarde is minstens even belangrijk. Certex heeft zich over tijd ontwikkeld tot een algemeen bekend kwaliteitskeurmerk in de textielverzorgingsbranche. Textielservicebedrijven die Certex voeren hebben hard bewijs in handen dat ze kwaliteit leveren. Dat straalt positief af op het bedrijf. In de food en horeca is een lange adem nodig om dit te bereiken, maar hier moet direct op worden ingezet: bedrijven die dit kwaliteitsbewijs kunnen overleggen zijn aantoonbaar beter dan anderen. Via dat mechanisme zijn er kansen voor groei.

Praten via brancheorganisaties

Uit eerste verkenningen blijkt dat het niet zinvol is het gesprek aan te gaan met de individuele bedrijven in deze branches. Het zijn er teveel, en de bedrijven verschillen teveel van elkaar. Beter is het om in te schieten op het niveau van de brancheorganisaties van deze sectoren. Dit najaar staan gesprekken op rol. Om goed beslagen ten ijs te komen wordt de komende maanden gewerkt aan een projectplan waarin de huidige situatie wordt geïnventariseerd: welke kwaliteitslabels bestaan al, waar is behoefte aan, wat kan Certex bieden? En vervolgens wordt geanalyseerd hoe Certex kan bijdragen aan de doelen van de bedrijven in die sectoren: wat moet Certex bieden om onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten?

Op dit moment wordt bij hogescholen een stagiair geworven om onderzoek te doen naar deze vragen (de vacaturetekst staat ook de website van FTN).

Kortom, niet alleen zijn de lopende werkzaamheden voor het beheer van Certex weer in volle gang, ook staat alles in de startblokken voor de verdere ontwikkeling van dit waardevolle keurmerk.

Han van de Graaf

Han van de Graaf

Dossierhouder Certex

Han heeft een achtergrond in kwaliteit, maar is zelf niet afkomstig uit de wasserijbranche. Hij is ervaren met ISO9001 en ISO14001 als adviseur en intern auditeur in onder ander industrie, bouw en medische sectoren. Daarnaast adviseur bij certificatie voor VCA-P, een veiligheidskeurmerk in de petrochemie. Hij is dus thuis in de wereld van kwaliteit.

Lees meer artikelen in deze categorie