Bijna 7 op de 10 ondernemers moeten TEK (deels) terugbetalen

apr 26, 2024 | Nieuws

Ondernemers in het mkb die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) kunnen sinds kort een verzoek tot terugbetalen ontvangen van de overheid. Doordat de energieprijzen fors gedaald zijn, zullen volgens de RVO 69% van de ondernemers (een deel van) het ontvangen voorschot moeten terugbetalen.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb
De TEK was een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-onderneming waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Door de TEK zou meer ademruimte gecreëerd worden voor ondernemers in de periode toen de energieprijzen enorm hoog waren.
De regeling ging uit van gemiddelde energieprijzen en verwacht gebruik in plaats van daadwerkelijke gegevens. Hiervoor is gekozen om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen, doordat zij op deze manier minder gegevens hoefden aan te leveren.

De tarieven liggen vast
Nu de daadwerkelijke prijzen én het werkelijke verbruik bekend zijn, blijkt dus dat veel ondernemers een flink bedrag moeten terugbetalen. De brancheorganisaties FTN en Netex hebben mogelijkheden onderzocht om branchebreed oplossingen te bieden door bijvoorbeeld gezamenlijk te lobbyen met andere brancheverenigingen of via MKB Nederland. Helaas blijkt dat de vastgestelde tarieven vastliggen en hier vanuit de brancheverenigingen geen mogelijkheden liggen.

De aantallen
Er zijn in totaal 10.864 mkb-bedrijven geweest die een aanvraag hebben gedaan voor de subsidie. RVO heeft in totaal circa € 156 miljoen uitgekeerd aan voorschotten, waarbij het gemiddelde voorschot op ongeveer €19.000 lag. De grootste groep aanvragers bestond uit horeca, gevolgd door mkb-bedrijven in de sectoren sport/recreatie, landbouw, detailhandel en wellnessbedrijven.

Vaststellingsverzoek
Ondernemers die nog geen brief hebben ontvangen omtrent een vaststellingsverzoek of met een terugbetalingsverzoek, maar wel benieuwd zijn of ze geld moeten terugbetalen kunnen een vaststellingsverzoek indienen. Hierin wordt berekend hoeveel energie er daadwerkelijk verbruikt is tegen welke prijs. Op basis hiervan wordt de definitieve subsidie berekend. Het indienen van een vaststellingsverzoek kan tot 31 mei 2024. Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

RVO biedt ruimte voor terugbetalen
RVO beseft dat terugbetalen lastig kan zijn. Daarom hanteren ze ruime terugbetaalmogelijkheden voor bedrijven. Ook is een persoonlijke betalingsregeling mogelijk. RVO denkt graag mee. Een betalingsregeling kan worden aangevraagd via het online formulier van RVO. Deze is te vinden in het persoonlijk digitaal dossier.

Lees meer artikelen in deze categorie