Algemene Ledenvergadering FTN gepland op 18 april 2024

jan 26, 2024 | Nieuws

De algemene ledenvergadering is gepland op donderdag 18 april 2024. De start is om (circa) 11:00 uur, met aansluitend externe sprekers en lunch. Het onderwerp betreft een actueel thema: water. Nu in voldoende mate voorradig, maar zo zeker is dat niet in de nabije toekomst.

Tekorten, problemen met de kwaliteit van het innamewater, strengere lozingseisen… We gaan er onder begeleiding van specialisten van advies- en ingenieursbureau TAUW het gesprek over aan. En natuurlijk krijgt u de gebruikelijke updates van de vereniging.

De locatie wordt later bekendgemaakt, maar zal centraal in Nederland zijn. Noteert u de datum alvast in uw agenda: 18 april 2024!

Lees meer artikelen in deze categorie