45 miljoen beschikbaar voor verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

mrt 7, 2024 | Nieuws

Het ministerie van BZK stelt ruim 23 miljoen euro beschikbaar voor een ‘Ontzorgingsprogramma verduurzaming voor mkb’ers’ en ruim 22 miljoen euro voor de verduurzaming van bedrijventerreinen met als doel om in totaal 5700 mkb’ers en 650 bedrijventerreinen financieel te helpen met verduurzamen. Beide programma’s zijn onderdeel van de overkoepelende beleidsinzet van het ministerie van EZK om de verduurzaming van mkb’ers te stimuleren.

Europese en Nederlandse beleidskamers stellen steeds strengere eisen aan energie- en gebouwprestatie. Veel mkb’ers missen kennis en capaciteit om hierop in te spelen en hun bedrijfspand, bedrijfsproces of bedrijventerrein te verduurzamen.
Met het ‘Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb’ en het ‘Programma verduurzaming bedrijventerreinen’ wordt het voor mkb’ers mogelijk om hiermee snel aan de slag te gaan.

Om beter in te kunnen spelen op wat er lokaal leeft ligt de uitvoering van de programma’s bij de twaalf provincies. Zo kan men ook makkelijker aansluiten bij bestaande lokale en regionale structuren, zoals de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies Warmte van Gemeenten.

Vanaf 15 februari tot 15 maart 2024 kunnen provincies budget aanvragen via de website van de RVO. Als de aanvraag goedgekeurd is gaan de provincies vanaf 1 mei 2024 het programma verder vormgeven en uitwerken. Hierna kunnen ondernemers terecht bij de provincies met vragen over deelname.

Heeft u als ondernemer interesse? Neem dan contact op met uw provincie.

Korte uitleg programma’s:

1. Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb
Met dit programma worden organisaties van twee tot vijftig medewerkers geholpen bij het maken van een verduurzamingsplan dat zich richt op de toekomst. Een adviseursteam maakt een concreet en passend plan voor de verduurzaming van het pand en bedrijfsproces, waarin zij de ambities van de ondernemer meenemen. Ook kijken zij naar de omgeving van de mkb’ers en de toekomstige wet- en regelgeving.
2. Programma verduurzaming bedrijventerreinen (PVB)
Bij dit programma ligt de nadruk op het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen in heel Nederland. Voor ondernemers die zich bevinden op een bedrijventerrein is het belangrijk om hierin gezamenlijk op te trekken, en voor sommige verduurzamingsstappen zelfs essentieel. Hoe beter bedrijventerreinen georganiseerd zijn, hoe gemakkelijker verduurzaming op gang komt. Daarom richt dit programma zich op samenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen.

Lees meer artikelen in deze categorie