Cleanlease werkt mee aan onderzoek microplastics

feb 22, 2024 | Nieuws

Cleanlease (locatie Koudekerk aan den Rijn) heeft meegewerkt aan een onderzoek naar microplastics. Dit onderzoek is uitgevoerd door Waternet en richtte zich op de effectiviteit van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) om microplastics uit afvalwater te verwijderen.

Het wassen van kleding wordt gezien als een belangrijke bron van microplastics in het oppervlaktewater. Bij een grote industriële wasserij, zoals Cleanlease komt een grote hoeveelheid vezels op één plek bij elkaar. Het zuiveren van het afvalwater van wasserijen biedt dan een kans om microplastics milieubewust te verwijderen. De oorspronkelijke bron komt natuurlijk van de loslatende vezels van het textiel.

Het doel van het onderzoek was onder andere te achterhalen welke lozers microplastics in het afvalwater brengen. Dit is door Waternet samen met Cleanlease nu onderzocht. De bijdrage van andere lozers zoals consumentenwasmachines en plasticrecyclingbedrijven is nog onbekend en daarmee ook hoe dit zich verhoudt tot een industriële textielwasserij. Ook bleek dat rwzi’s een zeer hoog rendement hebben (> 99,8%) in de verwijdering van microplastics.

Tot slot heeft de studie ook aangetoond dat alle partijen in de keten betrokken dienen te worden en samen zullen moeten werken. Op deze manier wordt het probleem niet verschoven naar een andere plek in de keten, maar kan een totaaloplossing voor alle partijen worden gevonden.

Het volledig artikel kan hier worden gelezen.

Lees meer artikelen in deze categorie