Roos Smulders wordt algemeen directeur Modint

feb 15, 2024 | Nieuws

Modint, vertegenwoordiger van de textielindustie, heeft Roos Smulders benoemd als nieuwe directeur. De benoeming geldt in ieder geval voor heel 2024, met een wederzijdse intentie deze rol structureel vorm te geven.  

“Met veel enthousiasme en motivatie ga ik me inzetten om de textiel sector te versterken. Modint vertegenwoordigt een sector die van veel betekenis is voor onze maatschappij. Deze meerwaarde en onze inzet gaan we veel meer uitdragen. Zo zullen we op het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met partners nog meer invulling geven aan onze ambities. Ook op het gebied van innovatie en digitalisering zien we nog heel veel kansen voor onze leden”, aldus Roos Smulders. 

 Roos Smulders is al langer betrokken bij Modint en heeft het afgelopen jaar al directieverantwoordelijkheden opgepakt. Ze kent het klappen van de zweep van verenigingen en heeft een achtergrond in communicatie. Met haar ervaring binnen INretail, als verbinder directieprogramma’s, gaat zij Modint op alle fronten sterker en relevanter maken. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de strategische processen, voortgang op dagelijkse activiteiten, doorontwikkeling van de organisatie en vergroten van de relevantie van de vereniging. Haar focus komt dit jaar vooral te liggen op een excellente inzet op thema’s die impact hebben voor onze leden, het vergroten van de ledentevredenheid en het bouwen van een sterkere positionering van Modint.