Trend: niet-vakbondsleden stemmen mee over cao

feb 8, 2024 | Nieuws

Afgelopen januari sloot Achmea een nieuwe cao af. Hierbij stemden alle werknemers mee over het akkoord, ook zij die geen lid waren van de vakbond. Bij meer cao’s wordt de laatste jaren geëxperimenteerd met meestemmen door niet-vakbondsleden. Deze trend werd gesignaleerd door NRC Handelsblad. Op 6 februari 2024 publiceerden zij erover, in het artikel ‘Niet-vakbondsleden praten steeds vaker mee aan de onderhandelingstafel. Maar is dat erg?’ 

Dat vaker wordt geëxperimenteerd met meestemmen door niet-vakbondsleden heeft dalende ledenaantallen van bonden als aanleiding. Waren rond de eeuwwisseling ruim 2 miljoen mensen vakbondslid, nu zijn dat er nog een kleine 1,5 miljoen. Werkgevers stellen vaker de vraag of de mening van vakbondsleden alleen nog voldoende representatief is voor die van alle medewerkers. 

Die twijfel wordt gevoed door de Sociaal-Economische Raad (SER), die in 2015 adviseerde alle werknemers te betrekken bij het cao-proces. Dat kan een „eventueel eenzijdige blik van groepen werknemers” voorkomen, nu vakbonden steeds minder vertegenwoordigd zijn op de werkvloer.