De nieuwe Omgevingswet? Geen directe actie nodig

feb 8, 2024 | Nieuws

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat klinkt als wéér nieuwe wetgeving. Maar er is goed nieuws: men hoeft er niet direct iets mee te doen!

Dat is natuurlijk niet helemaal waar, als ondernemer gaat het bedrijf te maken krijgen met de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving. Maar als de vergunningen op orde zijn en er verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoeft men in principe niets te doen. Het is wel verstandig als bedrijven zich inlezen en zich voorbereiden. 

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden  

Men hoeft niet opnieuw een melding te doen als een omgevingsvergunning al aanwezig is. Dat regelt het overgangsrecht. In een handige tabel kan men lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen.  

Algemene regels  

De algemene regels waaraan het bedrijf moet voldoen vindt men in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels in het Bal zijn vrijwel gelijk aan die in het (oude) Activiteitenbesluit. In het Bal staat ook of voor een (milieubelastende) activiteit een melding gedaan moet worden. Behalve in het Bal staan er ook regels over vergunnings- en meldingsplichten en algemene regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en ook in het omgevingsplan van de gemeente.   

Als er wel iets verandert  

Als men uitbreidings- of verbouwingsplannen heeft voor het bedrijf die gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, dan moet men controleren welke vergunningen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Hiervoor is een handig hulpmiddel ontwikkeld: de vergunningchecker in het Omgevingsloket. Naast een check op de vergunningen is men als ondernemer ook verplicht na te gaan of er milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (het eerder genoemde Bal), het omgevingsplan van de gemeente, de waterschapsverordening en of de provinciale verordening. Dit moet nu gedaan worden via het nieuwe Omgevingsloket.  

Aan de slag met de Omgevingswet  

Meer informatie is na te lezen op de website van aan de slag met de Omgevingswet. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kan men ook terecht bij gemeente, waterschap, provincie of omgevingsdienst (voor bedrijfsinitiatieven).