Hergebruik is in trek: 62% van de Nederlanders heeft tweedehands producten in huis

feb 8, 2024 | Nieuws

Voor het eerst is er in Nederland uitgebreid onderzoek gedaan naar de markt voor tweedehands producten. Daaruit blijkt dat 62% van de Nederlanders in 2022 minstens één tweedehands product heeft gekregen, gekocht of geruild. 

Hergebruik – het krijgen, kopen of ruilen van tweedehands producten – is een belangrijk middel om efficiënter met grondstoffen om te gaan. Zo draagt men bij aan de doelstelling van de rijksoverheid: een volledig circulair Nederland in 2050. 

‘Om hergebruik verder te stimuleren, hebben we nu voor het eerst in kaart gebracht hoe het er eigenlijk voor staat’, vertelt Juliane Kupfernagel. Ze werkt als adviseur monitoring circulaire economie en afvalstromen bij Rijkswaterstaat en heeft in opdracht van het ministerie van IenW het recente onderzoek naar hergebruik geleid. Dat bestaat uit een panelonderzoek onder een representatieve groep inwoners van Nederland. De gegevens zijn aangevuld met omzetcijfers van Marktplaats en kringloopwinkels. 

Vijf productgroepen 

Het onderzoek richt zich op vijf productgroepen: textiel, meubels, elektrische apparaten, bouwmaterialen en overige producten. ‘Elke productgroep heeft op zijn eigen manier invloed, textiel is in massa het kleinste onderdeel, maar qua stuks de grootste categorie. Voor meubels is de verdeling precies omgekeerd: dat zijn relatief grote producten, waarvan het hergebruik in stuks juist laag is’ legt Kupfernagel uit. 

De afzetkanalen 

Het onderzoek maakt onderscheid tussen vier overkoepelende afzetkanalen: fysieke winkel/markt (zoals kringloopwinkels en rommelmarkten), onlineplatform (zoals Marktplaats en Vinted), particulier/schenking (vrienden, familie en ruilinitiatieven) en overige kanalen. 

Het is overigens de eerste keer dat de informele markt voor hergebruik is onderzocht, vertelt Kupfernagel. ‘Het gaat dan om tweedehands spullen die je van familie, vrienden of kennissen krijgt. Dat percentage zit rond de 30% en vormt daarmee een substantieel onderdeel van alle hergebruik.’ 

Hergebruik stimuleren 

Kupfernagel is ervan overtuigd dat het onderzoek bijdraagt aan een volledig circulair Nederland. ‘Er is echt behoefte aan deze informatie. Niet alleen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook bij bijvoorbeeld woonwinkels en kringloopwinkels. Zij krijgen nu een beter beeld van de omvang van de tweedehands markt. Aan de hand van dit rapport kunnen zij hun strategie aanscherpen en groeikansen benutten.’ 

Benieuwd naar het hele onderzoek naar hergebruik? Download het rapport Hergebruik door consumenten in Nederland